BJÄRE 2022-04-26 KL. 07:10

"Behövs en misstanke för att vi ska granska"

Av Carina


Petra Wagner, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt

För att Skatteverket ska gå in och granska någons deklaration behöver de få en signal om att en person eller ett företag har undanhållit pengar från skatt.
– Signalen kan komma från en annan myndighet såsom finanspolisen eller Kronofogden. Det är också vanligt att vi får tips från allmänheten, säger Petra Wagner som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Även bankerna är skyldiga att ha koll på sina kunders konton.
– Har de en misstanke om penningtvätt är de skyldiga att anmäla det till finans-polisen. Penningtvätt handlar ofta om att olika transaktioner bara studsar in och ut på kontona, och det kan finnas olika brott bakom till exempel bedrägeri, men det är inte vi som utreder de brotten, säger Petra Wagner och fortsätter:
– Misstänker vi skattebrott har vi enligt lagen rätt att begära in kontoutdrag från banken och de är också skyldiga att lämna uppgifter till oss, säger Petra Wagner.

Hur och när en inkomst ska beskattas bedöms från fall till fall. En hobbyverksamhet beskattas till exempel inte, utan eventuella intäkter beräknas ätas upp av utgifterna. Men det är bara ett fåtal inkomster som är skattefria.
– För att en hobby istället ska räknas som näringsverksamhet behöver vissa villkor uppfyllas, till exempel ska det finnas ett vinstsyfte och pågå under en längre tid. Det handlar också om vilka belopp det är och under hur lång tid det pågår. Det här är frågor som väldigt många ställer till oss och det kan man alltid göra om man är osäker, säger Petra Wagner.