BJÄRE 2022-11-17 KL. 06:00

Bildarkivet som försvann kan återuppstå i ny skepnad

Av Peter Jakobsson

I kommunens arkiv finns det tusentals gamla bilder från Bjäre. Dessa har bland annat föreningen Gamla Båstad under en lång tid scannat till digitala bilder som sedan lades in i ett digitalt sökbart bildarkiv som låg öppet för allmänheten att ta del av via kommunens webbplats. Nu är det borta, men kan snart återuppstå i ny skepnad.

Bildarkivet som försvann kan återuppstå i ny skepnad
Gert-Håkan Eriksson har länge jobbat med kommunarkivets gamla bilder. Nu hoppas han att digitala bildarkivet kan återuppstå i ny skepnad. Foto: Peter Jakobsson

Många har intresse av Bjäres historia i bilder. Föreningen Gamla Båstad har under flera år sorterat, katalogiserat och scannat bilder. Dessa förseddes med så mycket information om motiven som de kunde hitta. Ett digitalt bildarkiv växte fram. Via Båstads kommuns webbplats fanns arkivet sökbart för intresserad allmänhet. Sen togs det bort av kommunens IT-avdelning utan förvarning. ”En säkerhetsrisk” påstod de.
– IT-avdelningen ansåg att det var för stor risk att ha folk som var inne och tittade i arkivet så de tog helt sonika bort det, säger Gert-Håkan Eriksson från föreningen Gamla Båstad och fortsätter:
– Mer exakt varför de gjorde det vet jag inte. Men det försvann i alla fall.

Gert-Håkan och vännerna i föreningen såg sig inte nerslagna utan fokuserade på lösning.
– Då tänkte vi att vi måste ha ett system som är så säkert så att IT-avdelningen kan godta det, säger Gert-Håkan.


Bildarkivet låg tidigare sökbart från kommunens webbplats.


Lösningen som det nu lutar åt är ett system som heter Sofie som är utvecklat av Västerbottens museum. Det är ett digitalt system för hantering, registrering och uppordning av samlingar, som dessutom kan göras publikt sökbara och tillgängliga. Systemet är i dag det mest använda hos svenska museer, arkiv, kommuner, landsting och föreningar.
– Systemet används av ett 25-tal kommuner och vi tror det skulle passa för Båstads kommun också. Använder vi det så bör det inte föreligga någon säkerhetsrisk då allt ligger utanför Båstads kommuns servrar, förklarar Gert-Håkan.

Som det ser ut nu så går det inte att föra över allt från det gamla digitala arkivet till den nya lösningen per automatik.
– De inscannade bilderna har vi kvar men det verkar som vi måste ladda upp dem och manuellt skriva in texterna till bilderna, förklarar Gert-Håkan.

I arkivet som nu är borttaget fanns det runt 5–6 000 bilder.
– Jag har samlat ihop alla bilder som vi hanterat och kommer då fram till att det är cirka 14 000 bilder totalt som finns inscannade. Kanske är några dubbletter men inte många.

När ett nytt digitalt arkiv kan finnas tillgängligt är svårt att sia om i dagsläget.
– Vi vill få i gång systemet inom någon eller några månader så ska vi sen sätta igång att fylla det, säger Gert-Håkan.

Hoppas att fler föreningar ska kunna vara med i nya systemet.
– Även andra föreningar, inte bara Gamla Båstad utan också föreningar som Förslöv Förr och Östra Karups minnesvårdsförening med fler ska kunna lägga in och administrera sina bilder är det tänkt. Men det finns juridiska saker att ta hänsyn till förstår vi, säger Gert-Håkan.

Att lägga in tusentals bilder och skriva beskrivningar och sätta taggar är sedan ett hästjobb.
– Skulle vi vara några stycken som satt med detta cirka 2 timmar om dagen så är vi klara på några år eller nåt sånt, säger Gert-Håkan skämtsamt och lägger till:
– Det är väl överkomligt för att göra en god gärning.

Allt är inte klart med det nya systemet än. Gamla Båstad har fört diskussioner med kommunens politiker och de har gett positiva reaktioner.
– Tanken är att de tar kostnaden för det nya systemet och vi gör arbetet med att fylla det, säger Gert-Håkan och fortsätter:
– Där står vi nu, men det ska skrivas avtal och det hoppas vi blir klart väldigt snart.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein vill också få en lösning med bildarkivet men betonar att det inte kan tas förhastade beslut.
– Vi är positiva till att få till något bra. Nu tittar vi på det hela och utreder hur vi ska kunna få en bra struktur på det hela, säger Johan.

Swanstein meddelar att pengen för att skaffa och inneha systemet i sig inte ska var något problem.
– Vi vill dock att det ska finnas en långsiktighet i det hela. Engagerade föreningar så som Gamla Båstad och andra har en enorm kunskap som vi önskar ta vara på. Sen måste det finnas en bra grundstruktur som kan fungera över tid. Kansliet utreder detta nu, säger Johan Olsson Swanstein.