BJÄRE 2022-09-23 KL. 10:30

Bjäre Kraft pausar försäljning av solceller

Av Peter Jakobsson

Redan i april märkte Bjäre Kraft av en jätteboom i intresset för solceller. Efterfrågan fortsatte och nu har Bjäre Kraft kommit till en punkt då de var tvungna att pausa leveranser av solcellsanläggningar till privatpersoner.

Bjäre Kraft pausar försäljning av solceller
Intresset för solceller har exploderat i kölvattnet av dyr el. Foto: Peter Jakobsson

Att skaffa egen solcellsanläggning för att producera el har blivit väldigt populärt de senaste åren. Dels på grund av de höga elpriserna men också för att folk vill göra klimatsmarta val.
Kriget i Ukraina har försatt Europa i en energikris som också gjort att efterfrågan på solceller ökat.

Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam effekt på 500 MW. Det var en ökning med 46 procent jämfört med året innan. Vid utgången av 2021 fanns det totalt 92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Den totala installerade effekten uppgick då till 1 593 MW enligt statistik från Energimyndigheten.

Enligt Bjäre Kraft fanns det den siste juni i år 446 anläggningar i drift på Bjäre. 108 av dessa anläggningar kom till under första halvåret 2022. Totalt producerade de 446 anläggningarna 591 564 kWh under juni månad.

Från den 1 september har Bjäre Kraft pausat nyförsäljningen av solcellsanläggningar för villor. Detta på grund av för högt tryck på marknaden.
– Nu när elpriset är högt vaknar alla samtidigt och vill utreda om de kan ha solceller. Vi har fått för mycket förfrågningar under sommaren så vi inte hinner med även om vi har utökat vår personal. Nu har vi över 500 förfrågningar som vi ska ta hand om så vi har valt att pausa nyförsäljningen för att hinna med de som redan finns, förklarar Linda Ericsson som är säljare på Bjäre Kraft för solceller på privatmarknaden.

Hur länge Bjäre Kraft kommer ha paus i solcellsförsäljningen är inte helt beslutat.
– Förhoppningsvis blir det inte jättelänge, kanske 1-2 månader. Sen hoppas vi kunna ta emot nya beställningar igen, säger Linda.

Lantbruksfastigheter och företag kan dock fortfarande få solcellsanläggningar.
– Företags solcellsprojekt är större anläggningar och större investeringar. Det kommer inte lika många förfrågningar om det och det är andra som jobbar med det.


Linda Ericsson säljer solcellsanläggningar på Bjäre Kraft. Foto: Bjäre Kraft


Vissa företag som säljer solcellsanläggningar vittnar om svårigheter att få tag på paneler. Detta är dock inte Bjäre Krafts problem.
– Vi har det mesta på lager. Det är tiden att hantera förfrågningar, leverera och installera som är bristen, säger Linda.

En annan produkt som är populär från Bjäre Kraft är laddboxar till elbilar.
– Det hinner vi med att leverera löpande, väntetiden är cirka 2–3 veckor så det rullar på bra, förklarar Linda.

Peter Jakobsson


FAKTA
Bjäre Kraft började sälja solpaneler år 2020 och har fram till idag levererat och installerat 133 solcellsanläggningar av varierad storlek till privatpersoner, lantbrukare och företag. Den sammanlagda installerade effekten uppgår till nästan 1,7 MW.