BJÄRE 2023-02-28 KL. 06:50

Bjäre Kraft ser positivt på batterilager

Av Carina Nilsson

På Bjäre Kraft ser man positivt på att företag vill etablera batterilagring på Bjärehalvön.
– Batterilagring kan vara ett bra verktyg för att skapa mer balans i systemet när allt mer elproduktion blir väderberoende, säger Alexander Jansson som är vd på Bjäre Kraft.

Bjäre Kraft ser positivt på batterilager
Batterilagring i mindre skala användes av Bjäre Kraft vid Norrvikens arrangemang i vintras. Bjäre Krafts vd Alexander Jansson visade anläggningen. Foto: Peter Jakobsson/Arkiv

Under många år fanns det en stabilitet i elsystemet mellan ett fåtal stora producenter och konsumenter.
– Ett elnät behöver ha balans mellan produktion och konsumtion i varje sekund. Ända sedan 1980-talet har det varit ganska stabilt med produktion i ena änden och konsumtion i andra änden, säger Alexander Jansson.

Men de senaste åren har stora omställningar skett i hela landet.
– Tidigare hade norra Sverige ett stort överskott på el via vattenkraften men det överskottet håller nu på användas upp av alla stora investeringar och omställningen som görs när man ska tillverka grönt stål och grön konstgödning. Även nya företag som Northvolt använder stora mängder el i sin tillverkning, säger Alexander Jansson.

Samtidigt har framför allt södra Sverige fått en elproduktion som är mycket väderberoende och därmed mer rörlig och inte så planerbar som tidigare.
– Vi har mer el från vindkraft och solenergi och mindre från kärnkraft och vattenkraft. Vi kan alltså inte själva styra hur mycket el som produceras på samma sätt som förr. Och vi ser också numera hur det avspeglar sig i elpriset – blåser det mycket så sjunker elpriset. Samtidigt behöver vi mer el för att kunna fasa ut fossila bränslen, så det är en väldigt stor omställning som pågår, säger Alexander Jansson.

Detta har i sin tur skapat ett behov av nya tjänster i elnätet, så kallade balanstjänster. Det är här företagen som vill skapa batterilager på Bjäre kommer in, förklarar Alexander Jansson.
– Svenska Kraftnät ansvarar för balansen i elnätet och företag som verkar på balansmarknaden får betalt för att stå i beredskap. Ibland kan de agera som konsumenter, det vill säga de vill köpa el, och ibland som producenter när de vill sälja el, säger han och fortsätter:
– Behövs deras tjänster så handlar Svenska kraftnät upp tjänsterna till lägsta möjliga pris. Det är en tjänst som behövs och som kan jämna ut rörligheten som följer av att vi har en mer väderberoende elproduktion.

Men det finns också utmaningar med batterilager.
– Energimängden de kan lagra varar inte så länge utan kanske en eller två timmar vid en belastningstopp på elnätet på Bjäre. Efter den tiden kanske de vill ladda igen, men säg att det är en kall och vindstilla vinterdag – då är belastningen på elnätet fortfarande hög och ovanpå det vill batterilagren kunna ladda. Då har vi inte elkablar som är tillräckligt dimensionerade för det. Så det finns utmaningar i hur dessa komponenter ska samverka på ett hållbart sätt. Vem ska ha tillgång till vilken kapacitet och när? Det är frågor som vi måste lösa, men det finns en stor fördel med att ha dem nära platser där de behövs. Kan vi få produktion och konsumtion i balans, så innebär det att vi behöver dra färre kablar, säger han.

Hur batterilagring kommer att påverka priset till konsument är svårt att säga menar Alexander Jansson.
– Det kanske blir lite mindre rörligt om man jämnar ut topparna, men samtidigt är det så mycket annat som påverkar elpriset. Det är vädret, hur mycket vatten som finns i magasinen, kriget i Ukraina och konsumtionen inte minst. Men batterilagring kan vara en av många lösningar i energiomställningen som pågår, säger han.