BJÄRE 2022-09-07 KL. 10:59

Bjäre Kraft söker stöd till utbyggnad av fiber

Av Peter Jakobsson

Bjäre Kraft söker stöd till utbyggnad av fiber
Bjäre Krafts kontor i Förslöv. Foto: Bjäre Kraft

Näringsliv Post- och tele-styrelsen ska under 2022 fördela närmare 1,3 miljarder kronor i stöd till bredbandsutbyggnad på Sveriges landsbygd. Bjäre Kraft har ansökt om stöd till nio projektområden i kommunerna Klippan, Båstad och Ängelholm.

I dagsläget har 79 procent av fastigheterna på landsbygden i Båstads kommun fiberanslutning eller tillgång till att ansluta. Motsvarande siffra för Ängelholms kommun är 89 procent och i Klippans kommun är den 78 procent.

Bjäre Kraft ansöker nu om 39,5 miljoner kronor i stöd för fiberutbyggnad till nio områden på landsbygden.
I ett pressmeddelande förklarar Bjäre Krafts bredbandschef Alexander Hansson.
– Vi har som målsättning att nå 100 procent fiberutbyggnad inom vårt verksamhetsområde och jobbar hårt för att nå dit, men erfarenheten från föregående års ansökning säger att vi inte kommer att få allt stöd av PTS som vi behöver för att kunna göra det - det är många som konkurrerar om medlen.

I november eller december kommer PTS ge besked om vilka som får stöd och i vilken omfattning.