Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-10-10 KL. 18:42

Bjärebor positiva till att beställa DNA-märkningskit

Bjärebor positiva till att beställa DNA-märkningskit

Vid sex tillfällen har kommunen tillsammans med polisen, Swedbank, Stiftelsen Gripen och SmartWater haft informationsträffar på olika platser på Bjäre.

Där har det informerats om läget med inbrotten och vad man kan göra för att skydda sig. Ett bra skydd är att DNA-märka sina ägodelar. Bjärebor har möjlighet att köpa MärkDNA som subventionerats av Stiftelsen Gripen. Dessa kitten såldes även på informationsträffarna.
– Summerar vi våra informationstillfällen så har vi totalt haft 675 besökare. Vi visste att frågan var angelägen men att det skulle vara såhär stort intresse det trodde vi inte, berättar Markus Arvidsson från Swedbank.

Totalt är nu över 800 DNA-märkningspaket sålda i Båstad sedan projektstarten. Logiken är enkel. Ju fler vi är som märker våra ägodelar med DNA märkning desto mindre attraktiv blir vår kommun för inbrottstjuvarna.

TEXT: Peter Jakobsson