BJÄRE 2022-11-29 KL. 14:30

Bjärepartiet vill utreda laddstationer för tunga fordon

Av Carina Nilsson

Bjärepartiet skulle vilja se laddstationer för eldrivna lastbilar på Hallandsåsen.
– Vi vill väcka idéen. Ska vi kunna ställa om till fossilfritt så måste vi börja någonstans, säger Bo Wendt som skickat in motionen tillsammans med partikollegan Helena Stridh

Bjärepartiet vill utreda laddstationer för tunga fordon
Många tunga fordon passerar skånska motorvägar varje år. Därför behövs också fler laddplatser för tung trafik när man ska ställa om till elfordon, anser Bo Wendt och Bjärepartiet. Foto: Bildbyrån & Peter Jakobsson

Det var när Bo Wendt lyssnade på ett föredrag med Öresundskrafts vd Anders Östlund som idéen om en laddstation för tunga fordon på Hallandsåsen väcktes.
– Anders Östlund berättade om hur dålig kapacitet det finns för att ladda tyngre fordon i Skåne. Samtidigt passerar väldigt många tunga transporter Skåne på väg till och från kontinenten. Ska vi kunna ställa om till fossilfritt så måste vi börja i någon ände, säger Bo Wendt.

Bjärepartiet har också tagit reda på att liknande planer finns i Klippans kommun, där man vill anlägga en laddstation för tunga fordon vid Mölletofta längs E 4:an.
– Vi tror att både motellet och Kungsrasten hade passat bra då många lastbilsförare pausar där redan och så hade det blivit en laddplats åt varje håll, säger Bo Wendt.

Bjärepartiet har dock inte undersökt om det är tekniskt och på andra sätt möjligt att anlägga laddplatser på de tänkta platserna.
– Det krävs naturligtvis en enorm effekt bland annat och olika former av tillstånd för att detta ska kunna bli verklighet. Men vi vill väcka idén med vår motion, och vi vill att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att undersöka om det över huvud taget är möjligt. Kanske kan vår kommun vara en slags katalysator i detta, säger Bo Wendt.

Motionen kommer att tas upp på nästa möte i kommunfullmäktige.


Bo Wendt och partikollegan Helena Stridh har skrivit under motionen, men den är också förankrad i partiet. Foto: Peter Jacobsson