Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-06-20 KL. 11:26

Blå Flagg för Båstad hamn

Blå Flagg för Båstad hamn

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som återfinns i 45 länder. Blå Flagg kommer i år att hissas i 11 hamnar och på 9 stränder i Sverige. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som i år finns på över 4500 stränder och hamnar i 45 länder runt om i världen. Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service. De första blå flaggorna hissades 1987 och Blå Flagg är sedan många år en etablerad märkning för stränder och hamnar. I Sverige har vi haft Blå Flagg sedan 1994.

Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar.
– Hamnar och stränder som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö. Det kan handla om att erbjuda information om hänsyn mot djur och natur, erbjuda miljömärkta produkter eller underlätta avfallshantering. Under 2019 kommer Blå Flagg dessutom att jobba med tema tillgänglighetsanpassning säger Henrik Alsén, ansvarig för Blå Flagg i Sverige.

Inför den stundande säsongen kan Båstad hamn glädjas åt att vara en av de elva hamnarna i landet som nu kan hissa den blå flaggan.

TEXT: JOAKIM ORMSMARCK