BJÄRE 2022-09-09 KL. 19:30

Brandstationen i Torekov flyttar inom byn

Av Peter Jakobsson

Nya arbetssätt och nya enheter kommer förändra arbetssättet för räddningstjänsten i Torekov. Stationen kommer troligen flytta till skolans lokaler där det blir en modernare typ av station.
– Förändringar som kommer trygga Torekov, säger räddningschef Pelle Pettersson.

Brandstationen i Torekov flyttar inom byn
Brandstationen i Torekov.

Räddningstjänsten har tidigare i år sagt upp hyreskontraktet för lokalerna där brandstationen i Torekov nu huserar. Detta var medvetet för att kunna göra förändringar för organisationen.
– Stationen i Torekov är dålig och kostar multum. Vi sa upp kontraktet för omförhandling eller avflyttning innan det automatiskt förlängdes. Nu lutar det åt att vi kommer lämna lokalerna, förklarar Pelle Pettersson räddningschef på Räddningstjänsten i Båstad.

Snart kommer det förändringar för räddningstjänsten i Torekov. En ny typ av brandbil kommer komplettera organisationen.
– Det är en offensiv enhet med släckaggregat. En medelstor släckbil som deltidsbrandmän kan ha hemma för att åka direkt till larmplatsen, säger Pelle Pettersson.

Den nya offensiva enheten kommer ha resurser för att bekämpa eld i 6–7 minuter. Sen kommer större enheter från Båstad och Förslöv och stöttar om det är allvarliga bränder.
– Med den nya resursen kommer vi ha kortare framkörningstid på brand i Torekov.

Nu planeras det för att brandstationen i Torekov flyttar till lokaler som är kommunens som finns vid skolan i Torekov som snart stänger.
– Det blir en station med senaste tekniken och bra omklädning samt plats för den utrustning som behöver vara där. När personal har bilarna mer hemma så blir det andra behov på en station, säger Pelle.


Pelle Pettersson är räddningschef i Båstad. Foto: Peter Jakobsson


Den nya typen av arbetssätt tror Pelle ska göra att det blir enklare att locka operativ deltidspersonal på västra Bjäre.
– Man gör på liknande sätt på andra ställen där det finns bemanningsproblem. Vi kommer inte bli utan station eller tappa täckningen i Torekov. Även om det inte bor så många i och runt Torekov på heltid så är det många på sommaren. Offensiva enheter tillsammans med FIP-enheter (Första Insats Person, en bil i beredskap som styrkeledaren som har beredskap har med sig dygnet runt. Reds. Anm.) kommer ge bra skydd för området, säger Pelle Pettersson.