Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-2-3 KL. 11:23

Brist på vaccin drar ner tempot

Brist på vaccin drar ner tempot

När vecka 4 var slut ska Region Skåne använt 45 000 doser vaccin mot covid-19. Om Skåne fått fler doser hade ett mycket större antal vaccinationer kunnat genomföras. Hundratals medarbetare på vårdcentraler och sjukhus står redo med sprutorna.

– Den absolut största utmaningen just nu är att vi har alldeles för lite vaccin i förhållande till vår kapacitet och till de förväntningar som finns. Det skapar mycket frustration, säger Maria Landgren.

Hon är läkemedelschef och en av två vaccinationssamordnare i Region Skåne. Tillsammans med Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare, leder hon det omfattande och logistiskt svåra arbetet med att erbjuda skåningarna en trygg och säker vaccinering mot covid-19 så fort som möjligt.
Just nu vaccineras priogrupp 1. I den ingår boende och personal på särskilda boenden, personer med vård- och omsorgsbehov i hemmet, de som bor med dessa personer och även den kommunala personal som sköter vården. Dessutom vaccineras viss sjukvårdspersonal.

Vårdcentralerna är navet
Att vissa särskilda boenden har fått vaccinet före andra, har skapat frågor och i vissa fall upprörda känslor.

– Vaccinet fördelas till vårdcentralerna, inte till kommunerna. Antalet doser baseras på hur många boende och personal på de särskilda boenden som vårdcentralen har ansvar för. Vi har också försökt att vaccinera hela boenden. Då har vissa vårdcentraler inte fått något vaccin eftersom doserna inte har räckt till, säger Maria Landgren.

TEXT: PETER JAKOBSSON