Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-03-25 KL. 19:10

Bristerna är flera på Båstad station

Bristerna är flera på Båstad station

Att få en fungerande och säker station projekterad och byggd i mitten av 2010-talet borde inte ska vara några problem men över ett år efter invigning finns fortfarande en väntsal helt utan trafikinformation och en perrong utan tillräckligt med sittplatser. För många kockar är inte bra enligt ordspråket och här bevisar det sig tydligt.

Många resenärer som Bjäre NU varit i kontakt med efterlyser fler sittplatser på perrongerna som idag endast har sittplatser inne i de väderskydd som det finns ett av vid spår 4 och två vid spår 1. Just avsaknaden av sittplatser på de långa perrongerna har även Moderaterna påpekat i en motion som de skickade till kommunen i september 2016. Nu har kommunens tjänstemän utrett detta och anser att det finns tillräckligt med sittplatser i väderskydden samt väntsalen i stationsbyggnaden och föreslår därmed att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Grunden för detta beslutet är att det inte finns fler sittplatser på varken Ängelholms eller Laholm stationer. Hur många resenärer som nyttjar perrongerna eller det faktum att väntsalen i stationshuset ligger väldigt långt från spåren har ej nämnts.Långa perronger utan bänkar

Båstads stationshus ligger en bit från perrongerna och där finns en varm väntsal med toaletter men helt utan trafikinformation eller möjlighet till att köpa biljetter. De två skärmarna uppe på väggen är fortfarande helt svarta över ett år efter invigningen. Sitter du i väntsalen när tåget rullar in måste du springa fort och långt för att hinna till tåget, något som en hel del resenärer inte kan. Speciellt de som önskar att kunna sitta i väntan på tågen, vilket ofta är de äldre.Väntsalens skärmar visar ingen information

Anledningen verkar vara att det är olika myndigheter som styr över de olika delarna på området. Stationshuset ansvarar Båstads kommun för, trafikinformation och biljettautomat är Skånetrafikenansvar
och högtalarutropen står Trafikverket för. Båstads kommun berättar att de för ett bra tag sedan beställt från Skånetrafiken att få in trafikinformationen till väntsalen men det ar inte hänt något än inga svar får vi på varför. Skånetrafiken tycker att det inte behövs biljettautomat i väntsalen och Trafikverket har gjort sin plikt genom att ha högtalarsystem vid perrongen som tyvärr inte hörs in i väntsalen.

Att dra in en högtalarkabel från perrongen till väntsalen borde vara en enkel lösning och kommunen höll med.
– Det hade varit en konstruktiv och smidig lösning, men tyvärr får vi inte koppla in någonting eller överhuvudtaget röra Trafikverkets anläggningar, berättar kommunen.

Olika ansvar från olika myndigheter behöver samarbeta för att skapa en bra fungerande station. Detta borde varit känt från de som projekterade stationen men det verkar nu stå stilla med för många kockar som inte samarbetar. Bjäre NU ska följa upp vad som händer framöver.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson