BJÄRE 2021-10-08 KL. 08:32

Busslinje till Norrviken undersöks

Av Peter Jakobsson

Nyligen träffades representanter från Båstads kommun, regionens kollektivtrafiknämnd och tjänstemän från Skånetrafiken för att diskutera nuläget och framtiden för kollektivtrafik i Båstads kommun. Ett möte som belyste nya idéer och behov.

Busslinje till Norrviken undersöks

– Det som vi pratade mycket om är en eventuell kollektivtrafik till Norrviken. Vi har kört buss dit under sommaren men det har hänt mycket i området på senare tid. Nu är det mycket mer verksamhet året runt. Utifrån det ska vi undersöka hur och vad vi kan göra. Det kan handla om att förlänga några befintliga linjer, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Även elever på Apelryds skola skulle uppskatta om det gick buss till Båstad.
– Ja, det har vägts in i våra diskussioner. Det är inte bra att vissa elever går utmed kattviksvägen som inte har några vägrenar, säger Johan Olsson Swanstein.

Under pandemin har resandet påverkats mycket och därför är det svårt att sia om framtiden då inte ens nuläget är normalt.
– Vi är väldigt glada över våra informella träffar då vi kan diskutera runt idéer och jag uppfattar att kollektivtrafiknämnden med Skånetrafiken är lyhörda och nyfikna på vad vi önskar. Buss till Norrviken har vi önskat under en tid och nu när Ravinen öppnar kommer det säkert dra en hel del kulturresenärer som kan tänka sig att åka buss, säger Johan och fortsätter.
– Kollektivtrafiken är ett trafikslag som vi vill att folk ska kunna använda och det finns en efterfrågan. Vi försöker då samverka i den mån att de har trafiken och vi har resenärerna.


Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, och Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande Båstad, är överens om att en busslinje till Norrviken skulle vara bra när området runt Norrviken blir mer aktivt året runt.


Skånetrafikens tjänstemän var med under diskussionerna.
– De tar med sig våra önskemål och utreder frågeställningar. Det handlar om vilken typ av trafik det ska vara, om det går att samordna med andra befintliga transporter som görs med mer, förklarar Carina.

Även andra sträckor diskuterades.
– Vi har tittat på linjer mellan Hemmeslöv och Östra Karup. Vi ska diskutera med byaråden för att bilda oss en uppfattning om vilken typ av förbindelse och när den efterfrågas. Sen om vi kan prova får vi se. För att få till bra linjer behövs samspelet mellan oss, kommunen och medborgarna. Vi åker gärna och träffar olika föreningar för att höra hur de ser på vårt utbud, säger Carina.

Där det inte finns bussträckningar kan det finnas alternativ. Tester görs på andra håll i Skåne.
– Vi testar system med att folk på glesbygden kan boka en bil som tar dem till närmsta hubb där de får fortsätta med vanliga kollektivtrafiken. Vi tror väldigt mycket på det och om detta är något som faller väl ut kan konceptet kopieras till andra glesbygder även på Bjäre, förklarar Carina
– För att ge bra service till alla i kommunen kan detta vara en bra lösning, kommenterar Johan.

Nu släpps en ny biljettyp ”10 enkla” där man köper 10 enkelresor till fem procents rabatt.
– Det släpps nu i dagarna och är ett steg i att erbjuda en flexibilitet i resandet för de som inte vill köpa månadskort, säger Carina.

Exakt hur resandet kommer se ut efter pandemin, när fler är åter på sina arbetsplatser, återstår att se.
– Ekonomiskt blöder kollektivtrafiksverksamheten fortfarande mycket men vi hoppas folk kommer tillbaka till kollektivtrafiken. Vi saknar våra resenärer, säger Carina

FAKTA SKÅNETRAFIKEN
Skånetrafiken är trafikhuvudman för kollektivtrafiken inom Skåne län. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Dess uppgifter innefattar planering, upphandling och marknadsföring av kollektivtrafik i Skåne län.

Styrande organ för Skånetrafiken är kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne. Ordförande är Carina Zachau (M) som tidigare var kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga.

Antal resenärer år 2019 på Skånetrafikens bussar var 109,3 miljoner enligt Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.