Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-11-12 KL. 10:13

Bygdegården fick bidrag till vedugn

Bygdegården fick bidrag till vedugn

Flitens lampa lyser starkt över bygdegården i Östra Karup. Renoveringsarbetet pågår för fullt av både yrkesmän och de ideellt arbetande som lägger ner sin själ i att återskapa fastigheten till dess forna skick. Ny finansiering möjliggör nu att ännu en del av fastigheten kan restaureras.

I den gamla delen av bygdegården, som från början var en prästgård, finns en gammal vedugn från 1800-talet som användes senast på 1990-talet. Att renovera den kräver specialistkunskaper som står utanför de ideellt arbetandes kunskaper. Föreningen tog in offerter från företag och sökte sedan bidrag från Stiftelsen Gripen för att kunna renovera den.

Till föreningens stora glädje blev de nyligen beviljade ett bidrag. Inte hela summan på 110 tkr, som de uppskattar renoveringen till, men gott väl 75 tkr som gör att det kan sätta igång arbetet.
– Vi kan stötta bygdegårdar och gamla kulturbyggnader som fortfarande är aktiva och som är av historisk betydelse för bygden. När det gäller Östra Karups bygdegård är detta en aktiv mötesplats för de boende och vikten av mötesplatser i de små samhällena är mycket stor för dess utveckling och överlevnad. Det sker ett enormt stort ideellt arbete för att bibehålla dessa mötesplatser och denna samhällssatsning tycker vi är viktigt att stötta. Östra Karup har också en viktig plats i vår historia med egen Sparbank, berättar Mats Nilson från Stiftelsen Gripen.

Det behövs bland annat nya rökkanaler, fler pipor i skorstenen och det ska fogas på insidan. För detta arbete krävs specialister som de nu kan anlita. Arbetet ska vara klart i maj då hela bygdegården planeras att stå färdigrenoverad.
– Det är väldigt kul att kunna göra alla delar av huset så helheten blir klar, säger Johanna Lundqvist Björn, Ordförande Östra Karups Bygdegård.

Smultroninsamlingen har nu kommit igång och de har fått in runt 30-40 tusen kronor hittills och är glada för varje krona som kan bidra till att färdigställa projektet. Vissa företag som till exempel tapetföretag har valt att bidraga genom att sponsra med egna produkter.
– Det känns fantastiskt att framöver kunna erbjuda vedeldad pizza, bröd och bullbak i bygdegården. Skolan har också visat intresse att kunna använda vedspisen i utbildningen, berättar Johanna.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson