Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-05 KL. 13:30

C vill se över hur djurlivet påverkas av nattbelysning

Av Peter Jakobsson

Emma Jönsson från Centerpartiet har efterfrågat en interpellationsdebatt angående hur nattlig belysning i trädgårdar påverkar djur. Interpellanten kallar detta för ljusföroreningar som kan vara skadlig.

C vill se över hur djurlivet påverkas av nattbelysning

Det blir mer och mer vanligt att allt ska lysas upp årets mörka timmar, många känner sig otrygga och vill därför ha det upplyst.
I interpellationsönskemålet skriver Emma att den negativa inverkan på nattdjurens dygnsrytm måste beaktas. ”Många arter attraheras av belysningen från flera hundra meters håll, vilket kan medföra att omgivningen dammsugs på insekter. Väl vid ljuskällan kan de brännas tills döds, tas av rovdjur, eller dö av utmattning. Fladdermöss är särskilt utsatta eftersom mörkret skyddar dem mot rovfåglar. Vi har 19 fladdermusarter i Sverige och ALLA är fridlysta.”

En av frågorna som Emma Jönsson vill få svar på är vad Båstad kommun gör för att bidra med kunskap om riskerna med belysning tänd dygnet runt och av nattaktiva djur?

Interpellanten undrar även om kommunen kan vara vägledande och önska att företag och medborgare har våra nattaktiva djur i åtanke. För att visa vägen ställs frågan om det skulle vara möjligt att, precis som i Frankrike, släcka offentliga fasadbelysningar efter midnatt?

Kanske kan vi klara oss med mindre ljus om vi i stället får ett rikare djurliv menar Emma i sin framställan.

Interpellationen godkändes av kommun-fullmäktige och får besvaras av kommun-styrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) vid ett framtida fullmäktigesammanträde.