BJÄRE 2023-02-23 KL. 15:12

Centern efterfrågar lastbilsparkering

Av Peter Jakobsson

Centern efterfrågar lastbilsparkering
Om inte långa lastbilsekipage behöver ta med sig släpet in i tätbebyggda områden ska det finnas parkeringsplatser för dem utanför anser Centern i en motion. Foto: Bildbyrån

Centerpartiet i Båstad har skickat in en motion där de efterlyser platser där långa lastbilsekipage kan ställa av släpen för att inte behöva dra in dem i tät trafik.
– Långa ekipage kan vara upp till upp till 25,25 meter och då blir det trångt om de ska köra genom ”stan”, då behöver de platser de kan koppla loss släpen utanför tätorten för att endast köra in med bilen, förklarar Lars Winter (C) som skrivit under motionen.

I motionen påpekar centern att det på vissa ställen i kommunen är väldigt trångt på gator och små gränder. Dessutom mångdubblas trafiken sommartid.
– Trafiken i Båstad kan vara besvärlig, speciellt på sommaren. Därför tycker vi att det behöver vidtas åtgärder, säger Lars Winter.


Lars Winter sitter i Båstads kommunstyrelse och kommunfullmäktige för Centerpartiet. Foto: Peter Jakobsson


Idéer på platser som nämns är upplagsplatsen vid väg 105 i Förslöv samt vid Entré Båstad vid väg 115.

Vad Centern yrkar är att Båstad kommun snarast antingen detaljplanerar eller anlägger minst två uppställningsplatser/parkeringsplatser för tung trafik.
– Jag tycker det vore bra för att minska belastningen på trafiken och dessutom är det även bra av miljöskäl att ställa av släpen, Säger Lars.
Nästa steg är att kommunfullmäktige får besluta om motionen ska beredas av tjänstemännen på kommunen.