Klik venligst
BJÄRE 2024-06-17 KL. 12:02

Därför planteras en kvarts miljon nya träd

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen i Skåne får stöd för att restaurera ädellövskog. Stödet kommer från EU och norrsidan på Hallandsås i Båstads kommun är en av platserna som ingår i projektet.

Därför planteras en kvarts miljon nya träd
Fler ädellövträd ska planteras i bland annat Skåne. Foto: Arkiv

Länsstyrelsen i Skåne kommer att jobba med 38 skyddade områden, både naturreservat och nationalparker.

– Detta är en unik möjlighet att ta ett samlat grepp om en viktig naturtyp som historiskt har varit en av våra vanligaste men där det idag bara finns ett par procent kvar, säger Tove Hultberg på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Projektet, LIFE’s a Beech (en lek med det engelska ordet för trädet bok), drar i gång 1 januari 2025 och är ett samarbete mellan åtta partner i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, SLU, Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation.

Tillsammans kommer man under projektets sex år bland annat att plantera 240 000 nya ädellövträd, och plantera närmare åtta kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter.

I Skåne ligger fokus på att binda ihop befintliga skogsområden med varandra. Man vill också skapa strukturer som saknas i dagens skogar och utarbeta metoder för att upptäcka sjukdomar bland träd på ett effektivare sätt.

– Vi kommer att jobba i 38 skyddade områden i Skåne, både naturreservat och nationalparker. Många gånger har områdena en bakgrund som produktionsskogar och därför är de fortfarande väldigt homogena. Projektet fokuserar på att skapa strukturer som är viktiga för biologisk mångfald, men som saknas idag. Det kan röra sig om att släppa in ljus och värme i skogarna, skapa död ved och gynna sällsynta arter, säger naturvårdsförvaltare Marit Hedlund.

Projektet har fått 86 miljoner kronor.