Klik venligst
BJÄRE 2023-03-22 KL. 11:00

De är nominerade till kommunens arkitekturpris

Av Peter Jakobsson

Nu har en arbetsgrupp av tjänstemän på Båstads kommun beslutat vilka de tycker ska nomineras till arkitekturpriset 2022. Det står mellan kommersiella, privat och kommunal fastighet. Vinnaren meddelas på näringslivsgalan den 10 maj.

De är nominerade till kommunens arkitekturpris
De nominerade till arkitekturpriset 2022 är Bjäre skola i Västra Karup, Båstads gamla station, Gamlegården i Båstad och Villa Turesson i Stora Hult.

Det var hösten 2020 som Båstads kommun beslutade om att instifta ett arkitekturpris. Till detta har allmänheten möjlighet att lämna in förslag på pristagare. En arbetsgrupp av tjänstepersoner från kommunen bedömer sedan förslagen och nominerar högst fem av dem till kommunstyrelsen att välja emellan.

Detta år har arbetsgruppen valt ut fyra nominerade av tolv förslag. Dessa är Gamlegården i Båstad, Båstads gamla station, Villa Turesson i Stora Hult och Bjäre skola i Västra Karup.

Roger Larsson är samhällsbyggnadschef på Båstads kommun och ordförande för arbetsgruppen som väljer ut de nominerade bland alla förslagen.
– Vi fick in bra förslag från allmänheten och sen hade vi några förslag som vi tog fram internt, förklarar Roger.

Var det svårt att välja ut vilka som skulle gå vidare och bli nominerade?
– Ja, det är det alltid då det är många bra förslag. Vi ville ha en mix av olika byggnader när vi valde ut, säger Roger.

Någon nominerad som du tycker sticker ut lite extra?
– Ja, det tycker jag nog men det kan jag inte säga. Vi i arbetsgruppen tycker alla fyra nominerade är värdiga pristagare så nu är det upp till politikerna att välja vinnaren.

Vinnare meddelas på näringslivsgalan den 10 maj.
Utöver äran får vinnaren av arkitekturpriset en plakett som kan fästas på byggnadsverket och diplom till byggnadsverkets eller anläggningens ägare, dess arkitekt och till entreprenören.

DE NOMINERADE 2022


Gamlegården, nybyggnad av affärs- och flerbostadshus.
Byggherre: Backahill Gamlegården AB, arkitekt: Kay Linghoff
Motivering: Byggnad som ger plats för handel, möten och boende centralt i Båstad. Byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar och bidrar genom sitt formspråk och med en omsorgsfull materialbehandling och detaljutformning till en vacker stadsbild utmed Köpmansgatan. Den öppna innergården ger en stadsmässighet som bjuder in allmänheten till att delta i och ta del av platsen

Båstads gamla station, ombyggnad av stationshus.
Byggherre: Kungaväntsalen AB/Joakim och Rikke Glans, arkitekt: Rikke Glans
Motivering: Genom en varsam renovering där historien fortfarande tydligt går att utläsa har byggnaden transformerats från stationshus till bostäder. Perrongen är genom enkla åtgärder som bänk och gunga en välfungerande zon mellan det privata och det publika. Genom att den gamla banvallen blivit en populär gång- och cykelled fortsätter det gamla stationshuset att vara ett viktigt inslag för allmänheten i den bebyggda miljön.

Villa Turesson, nybyggnad av enbostadshus.
Byggherre: Henrik Turesson, arkitekt: Sandra Haak
Motivering: En omsorgsfullt gestaltad byggnad som tar upp form- och materialelement i den äldre traditionella bebyggelsen och kombinerar dem med det moderna. En byggnad som både anpassar sig och kontrasterar mot den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Stora Hult.

Bjäre skola, nybyggnad av skola.
Byggherre: Båstads kommun, arkitekt: Liljewall arkitekter/Erika Brantvall
Motivering: Byggnad som genom sin materialbehandling och detaljutformning för tankarna till ett omhändertagande av de som dagligen vistas i den, och en robusthet för framtiden. Skolans arbetssätt har fått ge form åt byggnaden inifrån och ut. Detta återspeglas bland annat i fönstersättningen där de bakomliggande rummens funktion ger variation i fasaden.Gamlegården i Båstad. Rendering av Linghoff arkitekt
Gamla stationen i Båstad. Foto: Peter Jakobsson
Villa Turesson i Store Hult. Foto: Nadjafi Kristensen
Bjäre skola i Västra Karup. Foto: Arkiv
Samhällsbyggnadschef Roger Larsson. Foto: Båstads kommun