Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-09-01 KL. 08:12

De aspirerar på posten som kommunalråd

De aspirerar på posten som kommunalråd

De representerar idag de största partierna i Båstad. Moderaterna har sedan 1982 varit största parti i Båstad men i senaste valet 2015 blev Bjärepartiet störst och tog styret. Nu är Bo och Johan de främsta kandidaterna till kommunalrådsposten efter valet. Bjäre NU träffade duon för att ta tempen på dem.

Det är ingen tvekan om att de båda brinner för sin politik och vill sätta sig i förarstolen och leda kommunen efter valet. Hur valutgången blir och vilka möjliga samarbeten det kan leda till vill ingen av dem sia om. Väljarna får först säga sitt.

Vad skiljer er åt utan att gå in på detaljer?
– Vi är mer framtidsinriktade och vill se utveckling, inleder Johan Olsson Swanstein (M).
– Jag tycker vi är tydligare i många frågor. Vi framhäver att politiken ska ha makten, säger Bo Wendt (BP).

Vad gör just er till bästa kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Båstad?
– Jag tycker att Moderaterna är bästa alternativet för Båstad utifrån vad vi kan göra på lång sikt. Vi vill göra Båstad till den bästa kommunen att bo och leva i. Jag kommer med min erfarenhet och mina ingångar arbeta för att det blir så, förklarar Johan Olsson Swanstein.
– Jag tycker att Bjärepartiet, med mig i styre och med fyrtio års erfarenhet av kommunen, som vågar ta beslut är bästa valet. Vi kan sätta ner foten och få saker som det skall vara, förklarar Bo Wendt.

Vad gör du först om ni kommer till makten?
– Med mig som fortsatt KSO blir det tydlighet från kommunledningen och stort fokus på trygghet, vård och omsorg, skola och ekonomi i balans. Mer makt till politiken för det är skrämmande att se hur beslutsfattande har flyttats till tjänstemännen. Jag kommer fortsätta verka för minskad byråkrati och effektivisering, förklarar Bo.
– Vi måste få till en bra skola. Vi behöver ett nytt skolpengsystem som tydliggör vad insatserna går till. Vad gäller äldreomsorgen så har vi bra lokaler men måste jobba med isoleringen och ensamheten genom att skapa mötesplatser. Valfriheten är också viktig och en gammal paradgren för oss. Sen ska vi jobba för att skapa möjligheter för tätorterna att leva och frodas samt stötta företagen för att skapa nya jobb, berättar Johan.

Skolan
När det kommer till skolan så skiljer sig Moderaterna markant mot Bärepartiet som förespråkar små byskolor i varje tätort.
– Små barn ska ha kort väg till skolan. Vi tycker det är bättre att bussa lärarna än att bussa eleverna, säger Bo Wendt.

Eleverna kommer då att bussas runt för slöjd, gymnastik, musik och annat.
– De har ju inte det varje dag. Vi vill ha levande tätorter på Bjäre, säger Bo Wendt som är övertygad om att små skolor är bättre.

Att det ska finnas förskolor i varje tätort är de överens om men Johan med Moderaterna har en lite skild åsikt om skolstrukturen.
– Vi vill också ha levande tätorter men vad gäller skolan så ser vi i första hand till att skolan ska klara sitt uppdrag. Skolan ser inte ut som den gjorde förr nu när det finns ökade lagstiftningskrav på lärandet. Målet är att varje elev ska kunna nå sin fulla potential av utveckling och då tycker vi att det blir svårt med allt för små skolor med små resurser. Sett ur ett nutida skolperspektiv så är en gemensam skola för västra Båstad fortfarande en liten skola, förklarar Johan.

Anser ni att ni har lyssnat på eleverna och deras föräldrarna för att skapa er åsikt om skolstrukturen?
– Det vill jag säga att vi gjort, även personalen, säger Johan bestämt.
– Frågan är felställd. Eleverna kanske tycker det är bra att få fler kompisar i Västra Karups skola men det hade de fått även om vi byggt en större modernare skola i Grevie i stället för i Västra Karup. Grevie är tre gånger större än Västra Karup men vi satsar på skolor i alla orter, säger Bo Wendt.Bo Wendt(BP) och Johan Olsson Swanstein(M) utanför kommunhuset där en av dem kommer jobba heltid de kommande fyra åren.

Ordning och reda
En sak som Moderaterna och Bjärepartiet är överens om är att det behöver bli mer ordning och reda i skolan. Och även i andra delar av samhället.

Vad kan då lokala politiker göra för att få mer ordning och reda i skolan och i klassrummen?
– Vi som politiker är huvudman för verksamheten som bedrivs i kommunen. Vi är ansvariga och vi måste ha en kunskapsinriktad skola i denna Båstads kommun. Det betyder att det ska vara ordning och reda och vi ska ha bra stöd till de som behöver det. Det måste handla om undervisningen så barn får den hjälp de behöver, förklarar Johan.
– Johan har rätt i det han säger men hur kommer vi dit? På sina håll känner jag att mycket av tiden går åt till att hålla ordning istället för inlärning vilket går ut över kunskaperna, säger Bo undrande men angelägen om att problemet måste lösas.

Hur kan då de lokala politikerna göra något så det verkligen blir förändring?
– Vi måste backa professionen så lärare, räddningstjänst, polis med fler kan göra sin uppgift. Lärare ska vara lärare och vi måste stötta lärare och skolledning så de kan klara sitt arbete. De måste få bra stöd i att klara sitt uppdrag, säger Johan.

Skolstrukturen för norra sidan inkluderat Båstad, Hemmeslöv och Östra Karup är inte beslutat än men vad tycker då de största partierna? Ska Båstad ha kvar Strandängsskolan där den ligger och hur kan den anpassas efter framtida behov?
– Elevunderlaget för skolan finns i och runt största tätorten. Skolan ligger perfekt i centrum med bra kommunikationer. Flytta skolan till Hemmeslöv vore bara konstigt, säger Bo Wendt.
– Strandängsskolan kommer vara kvar. Vi måste rusta upp idrottshallen och mer. Vi måste verkligen tänka över skolstrukturen då Hemmeslöv växer. En skola i Hemmeslöv vill vi se framöver, frågan är om det blir F-6 eller 7-9 eller både och på lite längre sikt, säger Johan.

Nu står Båstad inför en större inflyttning än på länge och det är många byggprojekt på gång.

Bjärepartiets representanter uttrycker skilda åsikter om byggandet och det faktum att vi kan bli fler i kommunen kommande åren.
– Jag vill att vi har en mjuk balanserad tillväxt, förklarar Bo Wendt bestämt.

Företrädare för Bjärepartiet har återkommande uttryckt att tillväxt inte är bra, befolkningsökningen är inte bra, någon enstaka företrädare har utan partiets vetskap uttryckt att sommarevenemangen som lockar turister och får gator och torg fulla av människor är inte bra. Det är väldigt spretigt i vad Bjärepartiets representanter tycker och vill verka för. Vad tycker Bjärepartiet?
– Partilinjen är det budskap jag för fram, förklarar Bo Wendt.

Johan med Moderaterna har sin åsikt om befolkningsökningen och byggandet klar.
– Vi ser positivt på inflyttning men det hänger på hur vi planerar och tar fram bostadsområden, blandar bebyggelsen och garanterar att vi klarar vårt kommunala uppdrag med förskola, skola och äldreomsorg. Det måste vara välplanerat, förklarar Johan Olsson Swanstein.

Moderaterna är ett klassiskt högerparti men Bjärepartiets ambassadörer ger olika intryck av vart på den politiska kartan de ligger. Till och med i insändare skriver BPs representanter att partiet har en bred skara av medlemmar och de ger uttryck för ganska olika budskap om invandring, sommarevent, turister med mer..
Var ligger BP på höger och vänsterskalan?
– Det är ingen tvekan om att vi är ett borgerligt parti, förklarar Bo.
– Jag kan utlova att jag kommer fortsätta stå för ett tydligt moderat ledarskap där partiet är med mig, tillägger Johan.

Båda vill absolut att det ska bli mer stabilitet i det politiska arbetet.
– Det måste vi för kommunens bästa. Det vet jag även att invånare säger att de vill se, säger Bo.
– Det är inte bra när saker valsar åt olika håll och det känns osäkert. Mer stabilitet behövs, tillägger Johan.

Nystart
Vi kan som sagt inte sia om valresultatet men förändringar mot tidigare valresultat blir det nog. Hur partierna grupperar sig och hur framtida arbetet blir ser vi senare i höst.
– Jag hoppas att det nya valresultatet och arbetet därefter kan ha ett annat debattklimat med fokus på sakfrågor på ett schysst sätt som för kommunen framåt, förklarar Johan.
– Jag ser valet som en nystart för hur vi kan regera och med vilka, tillägger Bo.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON