BJÄRE 2022-09-22 KL. 14:00

De kan bli nya vigselförrättare

Av Carina Nilsson

Båstad kommun kommer troligtvis att få två nya borgerliga vigselförrättare. Två kvinnor som bosatta i kommunen – Annie Fredriksson och Helena Ivarsson – vill ta sig an uppdraget.

De kan bli nya vigselförrättare
KOmmunfullmäktige har tillstyrkt att två kvinnor utses till borgerliga vigselförrättare. Foto: Arkiv

Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare men myndigheten ville ha ett yttrande från kommunfullmäktige innan de lämnar sitt svar.

Kommunfullmäktige har nu tillstyrkt att de båda kvinnorna utses, utifrån deras egna motiveringar till varför de vill bli vigselförrättare och att det finns få borgerliga vigselförrättare i kommunen.

Annie Fredriksson uppger i sin ansökan att det var hennes egen vigsel i Dagshögs stenbrott, som blev en väldigt fin upplevelse, som fick henne att vilja bli vigselförrättare. Annie är till vardags lärare på Akademi Båstads gymnasium.

Helena Ivarsson jobbar bland annat som föreläsare och utbildare och skriver bland annat i sin motivering att hon skulle se det som en ynnest och en ära att få vara med på en av de mest minnesfulla dagarna i två människors liv.