Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-28 KL. 11:12

De unga vuxnas vaccineringsgrad i Båstad ökar

Av Peter Jakobsson

Vaccinationsgraden mot Covid-19 går framåt och Båstads kommun har alltid legat bra till i jämförelse med andra kommuner. Detta beror på att många invånare i kommunen tillhör de som blev erbjudna vaccin tidigt.

De unga vuxnas vaccineringsgrad i Båstad ökar
Vaccinerade per ålderskategori i Båstads kommun. Gul stapel är första dos. Grön stapel visar andel som fått två doser. Data till och med 24 september.

I Båstads kommun har nu 87 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en större andel än de flesta andra kommuner. 81 procent är fullvaccinerade.

Nu har även de yngre åldersgrupperna till stor del blivit vaccinerade med första sprutan. För många återstår den andra dosen.

Inom kort kommer barn 12-15 år gamla att erbjudas vaccinering. Något som ska ske i skolorna av vårdpersonal.

Att en stor del av befolkningen är vaccinerad är enligt Folkhälsomyndigheten nyckeln till att kunna öppna upp samhället och avlasta vården. Anders Tegnell belyser dock att vaccinering av barnen 12 till 15 år inte görs för att hindra smittspridningen utan för att skydda barnen.
– Det är bland de unga vuxna som smittspridningen sker. De rör sig mer i samhället och därför kan smitta. Det är unga vuxna som vi nu måste se till att de vaccinerar sig klart med båda doserna, förklarade Anders Tegnell till SVT.

Täckning per område
Nu finns ny data från Folkhälsomyndigheten som även visar hur vaccinationsgraden varierar inom Båstads kommun.
– Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan att spridas, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

Folkhälsomyndighetens nya data delar in Båstads kommun i nio områden. Högst andel vaccinerade finns i delar av Torekov, där 90 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti. Det kan jämföras med delar av Västra Förslöv där 76 procent tagit en dos.

Jämfört med resten av landet har dock alla områdena i Båstads kommun en hög vaccionationsgrad. Det finns områden i landet där över hälften av den vuxna befolkningen fortfarande är helt ovaccinerad.