Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-22 KL. 10:59

Demokratins lokala hjältar hyllades alla på en gång

Av Peter Jakobsson

Politik Under demokratidagen som anordnades lördag den 13 november hyllades demokratins hjältar. Det var politiker som under lång tid troget tjänat Båstads kommun på olika sätt. Sju män och tre kvinnor fick lovord och blommor.

Demokratins lokala hjältar hyllades alla på en gång
Ingrid Nilsson repr. av Pernilla Holte och Rebecca Knutsson, Kjell Andersson, Ann-Magret Kjellberg, Thomas andersson, Uno Johansson, Ingrid Nygren, Malin Sebelius, Haakon Böcker, Maria Sebelius (döttrar till Allan Sebelius), Gert-Håkan Eriksson.

Demokratidagen hade temat Båstads kommun 50 år. Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) berättade om kommunens historia och om hur Båstads kommun bildades vid kommunreformen 1971 av dåvarande Båstads köping, Förslövsholms landskommun och Västra Bjäre landskommun samt en del ur Karups landskommun. Besökare kunde även ta del av utställningar och lyssna på ett föredrag om Hallandsåstunnelprojektet innan demokratins hjältar skulle hyllas.

I sin inledning betonade Thomas Andersson att politikerna i Båstads kommun är demokratins hjältar.
– Utan er så skulle inte samhället och vårt demokratiska system fungera. Ni är grundpelarna i vårt politiska system.

Ett antal personer som vigt stor del av sitt liv för att verka i kommunala politikens tjänst fick lovord och blommor.
– Jag är stolt över att ha haft förmånen att bo i denna kommun som har sådana lokalpolitiker. De är värda att hedras och jag skulle gärna personligen vilja hylla alla men det går ju inte av praktiska skäl. Jag har valt ut tio personer och det med kriteriet lång och trogen tjänst, förklarar Thomas Andersson.

De flesta av demokratins hjältar fanns på plats för att ta emot blommor och hyllningar. Ingrid Nilsson representerades av döttrarna Pernilla Holte och Rebecca Knutsson, Malin och Maria Sebelius representerade Allan Sebelius och Benkt Ragnarsson var sjuk och kunde inte komma.

Den i sällskapet som varit med längst i Båstads politik är Kjell Andersson som nästan var rörd till tårar när han fick blommor och applåder.
– Jag är den enda som varit med på alla kommunfullmäktige i över 50 år. Det gläder mig att bli uppmärksammad. Det värmer mycket, säger Kjell Andersson.


Kjell Andersson har suttit i kommunfullmäktige i 50 år.


De som hyllades för sina insatser var:

BENKT RAGNARSSON
Benkt satt i fullmäktige i 30 år. Var ordförande i Barn och utbildningsnämnden i 9 år och var kommunfullmäktiges ordförande i 8 år. Benkt hade ett brett engagemang men det var barn och skolfrågor som engagerade honom mest.

INGRID NILSSON
Ingrid satt i socialnämnden i 18 år och var dess vice ordförande och ordförande i 16 år. Dessutom så satt hon i KF från 1971 till och med 1991. Ingrid brann verkligen för de utsatta på 70- och 80-talet då vårt välfärdssystem inte var så väl utbyggt som idag. Ingrid finns inte bland oss längre.

HAAKON BÖCKER
Haakon började sitt politiska arbete i Båstads kommun i början av 80-talet. Hans stora engagemang har varit inom miljö och samhällsbyggnad där han varit verksam från mitten 80-talet fram till idag.

HÅKAN PHILIPSSON
Håkan började i början av 80-talet med sitt politiska engagemang hos Socialdemokraterna. Var ledamot i fullmäktige från 1991 till och med 2014. Suttit i socialnämnden i 21 år och kommunstyrelsen i 8 år och är idag ledamot i kommunrevisionen.

ANN-MARGRET KJELLBERG
Anne är en genuin Båstadtös som varit fritidspolitiker länge. Hennes arbete i kommunen på 70- och 80-talet förhindrade henne från att engagera sig i det kommunalpolitiska arbetet. Ledamot av fullmäktige under 27 år. Idag är Anne ordförande i valnämnden.

ALLAN SEBELIUS
Allan var en av pionjärerna vid Båstads kommuns tillkomst och satt i fullmäktige redan 1971. Fullmäktigearbetet avslutade Allan 2002. Han kombinerade sina politiska uppdrag med sitt jobb som egenföretagare. 1992 blev han dock heltidspolitiker som kommunstyrelsens ordförande. Allan avled 2015.

INGRID NYGREN
Tidigt engagerade sig Ingrid i politiken och blev ledamot i fullmäktige 1979. Detta uppdrag behöll hon i drygt 30 år. Miljö och samhällsbyggnadsfrågor har alltid engagerat Ingrid.

GERT-HÅKAN ERIKSSON
Kulturen har alltid stått nära Gert-Håkans hjärta. I mycket unga år redan 1974 blev han ledamot i kulturnämnden. I 16 år var han kulturnämndens ordförande. Gert-Håkan är nog den person som längst har varit ordförande i en av nämnderna under så många år.

UNO JOHANSSON
Uno har suttit i kommunfullmäktige i över 15 år vid tre olika tidsperioder. Skolfrågorna intresserade sig Uno för väldigt tidigt och barn och skola har Uno engagerat sig för under hela sitt politiska liv. Uno är idag en högst aktivt politiker som sitter både i kommunstyrelsen och i socialnämnden.

KJELL ANDERSSON
Redan 1967 klev Kjell in i fullmäktigerummet i Förslövsholms kommun. Han har varit ledamot i sammanläggningsdelegationen, en delegation som verkade åren innan 1971 för att se till att sammanläggningarna av de olika kommunerna skulle gå smidigt till. Sedan har Kjell varit fullmäktigeledamot i Båstads kommun under alla år fram till och med 2018. Sedan oktober är han tillbaka som ersättare i fullmäktige. Kjell har varit med i kommunstyrelsen under 30 år och varit ordförande i Båstadhem under många år.


Text & foto: Peter Jakobsson