Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-30 KL. 16:02

Detaljplan är ute för granskning

Av Peter Jakobsson

Detaljplan är ute för granskning

Nu är detaljplanen för Vistorp 7:19, verksamhetsmark väster om järnvägen, ute för granskning.
Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, cirka 200 meter nordväst om stationen. Det handlar om ett cirka 25 hektar stort område som kommunen köpte i december 2014.

Under byggnationen av tunneln har marken använts av Trafikverket för upplag av massor. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Merparten av den planerade kvartersmarken inom området möjliggör industri, verksamheter, kontor med kompletterande tekniska anläggningar.

Föreslaget är att bebyggelsen ska få ha en högsta nockhöjd på mellan 11 och 14,5 meter.

Detaljplanen är ute för granskning under perioden 15 september till 20 oktober.