BJÄRE 2021-10-11 KL. 13:35

Digital kontakt med hälso- och sjukvården allt vanligare

Av Peter Jakobsson

Att hantera vårdärenden och kontakta vården digitalt har blivit en självklarhet för skåningarna. Allt fler använder 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nya siffror visar att nästan nio av tio skåningar har utnyttjat e-tjänsterna någon gång.

Digital kontakt med hälso- och sjukvården allt vanligare

– Vi har tagit ytterligare ett kliv mot att möta skåningarna där de vill träffa oss. Dessutom blir det mer användarvänligt när skåningen kan göra sina ärenden när och var det passar varje individ bäst, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.

Totalt har 20 procent av skåningarna angett att de i första hand vill ha information från vården i digitalt format. Det är högst i landet. Nästan tre av fyra svarar att de önskar avisering via sms.
– De digitala möjligheterna innebär att skåningen med rätta förväntar sig att få information, nå oss och uträtta enklare ärenden digitalt. Vissa möten fungerar utmärkt digitalt, medan andra behöver genomföras fysiskt. När fler kan göra enklare ärenden själv, som exempelvis boka om sin tid, frigör det resurser i vården som kan användas till annat, säger Anna Strömblad.

De populäraste e-tjänsterna idag är att förnya recept, söka kontakt, beställa tid eller av- och omboka en tid. Under första halvåret i år handlade en kvarts miljon av de invånarinitierade ärenden om att förnya recept. I augusti visar siffrorna på en dubblering av antalet tidbokningar jämfört med samma period 2020.

En vanlig missuppfattning är att det är enbart yngre som använder e-tjänster. Men det stämmer inte. Till exempel loggar män 60–79 år in oftare än män som är 20–39 år. Det är fler kvinnor än män som loggar in, framför allt i åldrarna 20–49 år. De agerar också ofta ombud åt sina barn.

Även om digitala tjänster nyttjas allt mer betonar Vårdguiden att den som inte har dator och mobil ska även fortsättningsvis kunna ringa på traditionellt vis till 1177.