Klik venligst
BJÄRE 2023-05-16 KL. 16:00

Dömd lantbrukare frias i hovrätten

Av Carina Nilsson

En lantbrukare på Bjäre dömdes i december förra året för brott mot utlänningslagen efter att gränspolisen gjort en razzia mot hans företag.
Domen överklagades och nu frias lantbrukaren i hovrätten.

Dömd lantbrukare frias i hovrätten
En lantbrukare på Bjäre frias i hovrätten. Han dömdes i tingsrätten för brott mot utlänningslagen efter att polisen gjort en razzia mot hans gård. Foto: Bildbyrån

I september 2020 gjorde gränspolisen en razzia mot en grönsaksodlare på Bjäre. Det uppdagades då att han hade fem anställda på sin gård som inte hade alla papper i ordning för att få arbeta i Sverige.

Lantbrukaren hävdade att han hade anlitat personerna via ett bemanningsbolag och att det var deras uppgift att se till att arbetarna hade giltiga arbetstillstånd med mera. Detta höll tingsrätten med om och friade honom på den punkten.

Men lantbrukaren hade också en man anställd, trots att denne var utvisad från Sverige efter att ha dömts för brott. Därmed hade mannen inte heller längre rätt att arbeta i Sverige.

Lantbrukaren uppgav att han inte kände till att mannen skulle utvisas och att han hade visat upp ett giltigt arbetstillstånd, så kallat LMA-kort, när han anställdes.

Tingsrätten menade att han borde ha gjort noggrannare kontroller med Migrationsverket, då lantbrukaren har bedrivit verksamhet i många år. Hade han gjort det hade han också fått besked om att mannens arbetstillstånd inte gällde efter beslutet om utvisning.

Lantbrukaren dömdes till 40 dagsböter om 530 kronor för brott mot utlänningslagen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar nu Helsingborgs tingsrätts dom.

Hovrätten anser inte att det är rimligt att arbetsgivaren ska känna till om ett LMA- kort löper ut i förtid.

Hovrätten anser inte att lantbrukaren har varit oaktsam och därför ska han frikännas från åtalet, skriver hovrätten i sin dom.