BJÄRE 2023-05-26 KL. 06:00

Dryga avgifter för fuskbyggen

Av Carina Nilsson

Flera fastighetsägare får betala allt från en tusenlapp till drygt 100 000 kronor i olika avgifter efter att kommunens bygglovshandläggare gjort tillsyn i ett stort antal ärenden.

Dryga avgifter för fuskbyggen
En fastighetsägare som byggde en mur utan bbygglov i Båstads kommun har fått en sanktionsavgift på cirka 16000 kronor. Foto: Arkiv/Bildbyrån

Det kan bli dyrt att inte följa reglerna i plan- och bygglagen. Det har flera fastighetsägare i Båstads kommun blivit varse sedan kommunens bygglovshandläggare utfört en rad kontroller och tillsyn. Miljö- och byggnadsnämnden har därefter fattat beslut om att döma ut sanktionsavgifter i sammanlagt 18 ärenden under de senaste två sammanträdena.

– På bygglovssidan har vi en skyldighet att se till att plan- och bygglagen följs och att reglerna efterlevs. Är det någon som har handlat i strid med gällande lagstiftning är vi skyldiga att utreda det, säger Jenny Andersson som är tillförordnad bygglovschef.

Sedan förra sommaren har bygglovsenheten haft en extra resurs i form av en visstidsanställd person.


Båstad har haft en visstidsanställd bygglovshandläggare som har jobbat med tillsynsärenden berättar Jenny Andersson som är tillförordnad bygglovschef. Foto: Carina Nilsson


– Tack vare det har vi kunnat komma i kapp med tillsynen. Under pandemin ökade antalet ärenden stort. Väldigt många hade kanske tänkt att de skulle bygga till eller bygga om och under pandemiåren gjorde folk slag i saken vilket medförde ett högt tryck hos oss, säger Jenny Andersson.

På grund av det hann bygglovshandläggarna inte med alla tillsynsärenden.

– Många gånger är det allmänheten eller grannar som hör av sig till oss när de tycker att det finns felaktigheter, men det kan också vara vi själva som upptäcker fel och brister, säger Jenny Andersson.

Under april och maj har miljö- och byggnadsnämnden beslutat om avgifter i flera olika fall. Dyrast blev det för den fastighetsägare som brustit i kontrollen av en hiss. Där blev byggsanktionsavgiften 105 000 kronor.

48 000 kronor kostade det för den fastighetsägare som påbörjat en större tillbyggnad utan att ha fått startbesked.


Att inte sköta kontrollerna av hissar kan blir dyrt. det har en fastighetsägare på Bjäre fått erfara. Foto: Arkiv/Bildbyrån


Något lägre avgift fick en tredje fastighetsägare som byggt till en balkong utan bygglov och som börjat utan att ha fått startbesked. Det kostade drygt 26 000 kronor. Personen som byggde en nära 30 meter lång mur utan bygglov och utan startbesked krävs på nära 16 000 kronor.

Flera personer har också börjat använda olika eldstäder innan de fått slutbesked, eller tagit i bruk olika tillbyggnader utan att slutbesked har meddelats. Det har kostat dem från en dryg tusenlapp upp till drygt 5 000 kronor.

– Jag tror att det oftast handlar om okunskap när det blir fel, men utan plan- och bygglagen hade nog många byggnationer kunnat orsaka stora olägenheter för omgivningen. Det finns också risk för att man hade missat viktiga säkerhetsaspekter i genomförandet om alla hade fått bygga som de vill, säger Jenny Andersson.