BJÄRE 2022-11-24 KL. 06:00

Efterlängtad invigning av Bjäre Skola

Av Peter Jakobsson

Efter höstlovet fylldesden nya Bjäre skola i Västra Karup med liv när elever och lärare tog plats i de nya lokalerna. Det är elever från både gamla Västra Karups skola samt Sandlyckeskolan i Torekov som nu samsas i lokalerna. På invigningen närvarade många politiker och tjänstemän från kommunen för att beskåda Bjäres nyaste skola i all prakt.

Efterlängtad invigning av Bjäre Skola
Rektor Malin Sahlstrand fick sin skola invigd tillsammans med elever och inbjudna. Foto: Peter Jakobsson

Under hösten 2020 tömdes gamla skolan i Västra Karup och rivning påbörjades. Området transformerades till en byggarbetsplats och omfattande markarbeten påbörjades inför bygget av den nya skolan. I april 2021 tog ledande politiker och tjänstemän från Båstads kommun det första spadtaget till nya bygget tillsammans med några elever från skolan. Bygget som pågick under pandemitider blev något försenat men klarade sig rimligt inom budgeten på 130 miljoner. Nu står nya Bjäre skola klar i Västra Karup och efter höstlovet togs den i bruk.

Två veckor efter det att elever och personal flyttat in i nya Bjäre skola bjöds det på invigning. Politiker från alla de ledande samverkanspartierna var på plats liksom en del från oppositionspartier. Även många av de kommunala tjänstemännen som arbetat med att förverkliga skolan hade tagit sig till invigningen. Ballonger i form av ett valv prydde ena ingången där det skulle klippas band för att belysa invigningen av skolan.
– Det är superspännande att vi äntligen fått komma in i vår nya skola, inledde rektor Malin Sahlstrand inför elever, personal, politiker, tjänstemän och andra förväntansfulla som var på plats.
– Grattis alla elever som får lov att gå i denna helt nya fina skola, det är det inte alla som får chansen till. Jag vill tacka alla som varit delaktiga till byggnaden, fortsatte Malin.

Även utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd tog till orda.
– Tack alla ni som sett till att skolan kommit på plats. Men nu är det inte bara byggnaden som ska fungera utan även innehållet i den. Vi är glada från nämndens sida för alla de som nu ser till att en fungerande undervisning är på plats, sa Nerd.


Bjäre skola samlar nu elever från Västra Karup, Grevie och Torekov under samma tak. Foto: Peter Jakobsson


Innan sedvanlig bandklippning av kommunalrådet delade han några tankar.
– Skolor kommer inte till och byggs av sig själva. Vi tog ett politiskt beslut för ett antal år sedan och idag ser vi resultatet av detta med den nya skolan som invigs. Denna skola är något som hjälper oss att bli den allra bästa skolkommunen, sa Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
Bandklippningen gick galant och barnen återgick till undervisning och andra fick rundvandring i skolan.
Bjäre skola är i två plan och innehåller förskola och F-6-skola samt gemensamma ytor, som bibliotek, slöjd och musiksal. Vid entrén finns en gemensam mötesplats som bland annat kan användas som scen, sittplatser och trappa. Runt 240 elever, 66 förskolebarn, lärare och andra anställda fyller nu de runt 5600 kvadratmetrarna som skolan utgör.

Rektor Malin Sahlstrand, som är ny i sin roll på skolan, har nu fått känna på skolan i två veckor.
– Första veckorna har varit intensiva och lite röriga då vi har hållit på att packa upp allt samtidigt som undervisningen sattes i gång efter höstlovet, förklarar Malin och fortsätter:
– Lokalerna känns fantastiska och fungerar bra för både elever och anställda. Vi har nu börjat hitta våra nya rutiner.

Har något överraskat under de första veckorna?
– Helheten har visat sig bli bättre än vi faktiskt kunde tro. Akustiken och atmosfären i skolan är bra, man kan gå runt och märker knappt att elever är på plats så ser man några sitta och jobba, berättar Malin.

Med skolans öppnade skapades nya klasser när lärare och elever från Sandlyckeskolan i Torekov anslöt till eleverna från Västra Karup och Grevie. En lärare som flyttat med från Torekov till västra Karup är Karolina Johansson som nu börjar vänja sig med nya skolan.
– Efter elva år på Sandlycke-skolan så är det en stor förändring att komma till nya Bjäre skola. Men det är en positiv förändring. Vi har fått många kollegor och det är fler barn, berättar hon.


Läraren Karolina Johansson flyttade med till Bjäre skola från Sandlyckeskolan. Här har de nu större klasser och modernare skolmiljö. Foto: Peter Jakobsson


Nya lokalerna är en väsentlig skillnad från Sandlyckeskolans.
– Jag trivs väldigt bra i klassrummen, de är luftiga, har bra ventilation och är bra möblerade. Eleverna trivs också, säger Karolina.
En annan stor förändring för lärare och eleverna från Torekov är att det nu är större klasser.
– Förr hade jag en klass med elever i årskurs 1, 2 och 3. Nu har jag en klass 1 med 36 elever där vi delar upp oss i två klassrum så det är lite skillnad, förklarar Karolina.

Under invigningen av skolan var det även premiär för en ny bok full av minnen från de flertalet skolor i byarna som nu samlar alla elever i en och samma skola. Skolchef Inga-Britt Henriksson presenterade boken ”Tre skolor blir en – Utvecklingen mot Bjäre skola”. Texterna är skrivna av Birgitta Jansson, Gunder Jönsson och Linda Paulsson.
– Vi blev lite förvånade när första spadtaget till skolan togs och vi hörde politiker säga ”Vi ska ta fram en minnesbok över våra skolor i orterna som nu samlar barnen i en gemensam skola”. Vanligen jobbar vi i utbildningsförvaltningen med andra saker än att skapa minnesböcker så det blev en utmaning. Med fantastiska kontakter hittade vi skribenterna och redaktören som gjort boken möjlig, säger Inga-Britt.

Boken har en upplaga på 600 exemplar och bland annat eleverna på skolan har fått varsin. Runt 150 exemplar finns att köpa på kommunhuset och i biblioteket för de som är intresserade.
Nya Bjäre Skola i full drift innebär att Sandlyckeskolan tömts på elever och personal. Vad som ska hända med skolan har det varit många åsikter om senaste åren.
– Den fördjupade översiktsplanen håller fortfarande på att skapas och där kommer området för skolan att utredas och få en plan för framtiden. Tills vidare ska lokalerna försöka utnyttjas av våra verksamheter, förklarar Johan Olsson Swanstein.
Jan Bernhardsson, chef för teknik och service på Båstads kommun, förklarar att förskolan i Torekov kommer att ta en del av gamla skollokalerna i anspråk vilket gör att de kan flytta ut från de modulerna som nu är inhyrda för att alla ska få plats.
– Sen ska hemtjänsten få lokaler och även räddningstjänsten. Vi tittar även på att bygga ut bibliotek i lokalerna, förklarar han vidare.

I Västra Karup ståtar nu nya Bjäre skola som ett nytt landmärke och med full verksamhet ger det liv åt byn. Det som återstår innan allt är i sin glans är att den gamla idrottshallen ska renoveras och utemiljöer runt skolan ska färdigställas till våren.