Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-02 KL. 08:12

Ekodukten ger djuren passage över motorvägen

Av Peter Jakobsson

Sedan januari har det byggts en ekodukt över E6 på toppen av Hallandsås. En bro som ger djuren en möjlighet att passera motorvägen som annars är en barriär genom naturen. Nu står den klar och första älgen har redan passerat.

Ekodukten ger djuren passage över motorvägen
Med mer än 30 meters bredd blir ekodukten en del av kringliggande natur.

Innan 1970-talet fanns det ingen motorväg där E6 nu går över åsen. Där ekodukten står idag fanns det berg som sprängdes bort och motorvägen delade av naturen på två sidor.
– 2017 fick vi uppdraget att viltanpassa E6 över Hallandsåsen. Tidigt i projektet landade vi i att skapa en ekodukt på just denna plats. Det är mitt på en lång sträcka utan någon passage och eftersom berg är bortsprängt så fanns det naturlig höjd på båda sidor av vägen som ekodukten kan angränsa till. Vi hade även kamerabevakning på djuren utmed viltstängslet och såg hur mycket djur som rörde sig här, berättar Fatri Rexhepi, projektledare på Trafikverket.
– Landskapet flyter nu ihop så som det gjorde förut innan det separerades med sprängningarna och vägbanan, säger Stina Bodelius, landskapsarkitekt på Trafikverket.


De två valven genom ekodukten rymmer två filer södergående och tre filer norrgående.


Det finns andra liknande lösningar med smalare broar eller tunnlar under vägar för att ge djur passage förbi vägar men för att få kalla det ekodukt ska passagen vara minst 30 meter bred och vara till för alla typer av djur. Denna ekodukt är en av två i Skåne. I Sverige finns runt 10 stycken totalt.

Utöver byggandet av ekodukten har säkerheten runt vägen höjts genom att 12 kilometer nytt viltstängsel satts upp där det har saknats samt 5 viltuthopp.
– Bygget har gått bra och det har varit ett roligt projekt för alla inblandade. Vi har kunnat ha igång trafik på motorvägen samtidigt som vi byggde båda valven parallellt vilket gjort att vi sparade in cirka sex veckors byggtid. Detta gjorde även att vi sparade pengar så bygget kostade 63 miljoner i stället för beräknade 70, förklarar Fatri.

Det har varit problem med att djur kommer ut på E6 vilket lett till trafikolyckor. Detta går kanske inte att helt förhindra men åtgärderna som nu är gjorda är en bra bit på väg.
– E6 är en starkt trafikerad väg som blir en barriär för djurlivet. Det blir viltolyckor när djur passerar på gatan, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket

Längs kanterna av ekodukten går en hög gabionmur som hindrar djur att ramla av ekodukten.
– En gambionmur med sten håller minst 100 år och den består av material som hämtats från närliggande plats som minimerat transporterna, förklarar Annelie.
– Det blir även små håligheter i den där små insekter kan hålla till och skapa boplatser.


Kameror fångar djurlivet nattetid på ekodukten. Här är det några rådjur som passerar.


Djuren har redan börjat använda ekodukten. Spår i naturen och på filmer från övervakningskameror har de sett att det rört sig älg, rådjur och räv på ekodukten.
– En passage av denna storlek är fantastisk för djuren. Det gäller för större djur men också kräldjur och reptiler. Även fladdermöss kommer nyttja passagen. De mindre arterna av fladdermöss gillar inte att flyga över större öppna infrastrukturytor, säger Mattias Olsson, doktor i biologi på EnviroPlanning.

Sista planteringen gjordes klart i slutet av oktober men det finns fortfarande fler saker som måste göras klart men det praktiska arbetet är färdigt. Inom tre år räknar de med att planteringarna har hunnit växa upp så att de liknar omnejden. Entreprenörerna kommer sköta underhåll på ekodukten i fem års tid. Underhållet innefattar bland annat bevattning, borttagning av skyddet runt stenmuren och eventuell omplantering.

Text & foto: Peter Jakobsson och Kim Garrido Munther