Klik venligst
BJÄRE 2024-04-16 KL. 09:50

Elever kan få ta med sig egen lunch till skolan

Av Peter Jakobsson

Flera kommuner och regioner har mottagit varsel om strejk då Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona och Kommunal inte har kommit överens om ett nytt centralt kollektivavtal. Detta kan leda till att måltidsverksamheten påverkas och elever får ta med sig egen lunch till skolan.

Elever kan få ta med sig egen lunch till skolan
Skolmaten kommer påverkas om Kommunal realiserar strejken. Till höger är Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog samt förbundsordförande Malin Ragnegård. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Varslet om strejk i Båstads kommun är riktat till måltidsenheten och omfattar samtliga kök i kommunen. Alla kockar och måltidsbiträden anslutna till fackförbundet Kommunal riskerar att bli uttagna i strejk från och med den 18 april klockan 07.00.

Om strejken blir av kommer den att påverka måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Övriga fackförbund kommer förhålla sig neutrala i frågan vilket gör att kommunen inte kan lägga över arbetsuppgifter på andra yrkesgrupper i denna situation.

På Båstads kommuns hemsida förklarar tillförordnad HR-chef Stefan Christiansson hur kommunen ser på detta.

– Vi hoppas att konflikten ska lösas centralt. Men naturligtvis arbetar vi med att lösa situationen på bästa sätt om det skulle gå så långt att det blir en strejk. I nuläget har vi olika lösningar beroende på de olika verksamheternas olika behov och förutsättningar, meddelar Stefan Christiansson.

Om strejken träder i kraft kommer barn och elever att få ta med egen lunch. Det kommer att utgå ersättning motsvarande när elever är ute på praktik.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Båstads kommun lovar att alla berörda elever kommer att få information via sin lärplattform. Vård- och omsorgstagarna inom äldreomsorgen kommer att få mat även om det inte blir som de är vana vid. Kommunen arbetar också på att hitta en lösning på specialkosten.