BJÄRE 2022-10-27 KL. 15:55

Elstödet presenterat – Ger 79 öre per kWh till oss i Skåne

Av Peter Jakobsson

Regeringen har nu presenterat ett elstöd och det är södra Sverige som får ta del av det. Endast de i elprisområde 3 och 4 kommer få stödet enligt den modellen som nu är presenterad.

Elstödet presenterat – Ger 79 öre per kWh till oss i Skåne

Stödets storlek i elprisområde 4 är på 79 öre per förbrukad kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022. Stödet gör ingen skillnad på elanvändare utan hanterar alla lika, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform.

Några exempel (elprisområde 4)
• En villa som under 12-månadersperioden förbrukade 22 000 kWh får en kompensation på 17 380 kronor.
• En idrottsförening med en förbrukning på 33 000 kWh får en kompensation på 26 070 kronor.
• Ett bageri med en förbrukning på 75 000 kWh får en kompensation på 59 250 kronor.

Förslaget ska genomgå en oberoende prövning av energimarknadsinspektionen.

Svenska Kraftnät meddelar att det ännu inte är bestämt hur och när stödet betalas ut. Det kan dock ske tidigast från den 1 december, vilket styrs av EU:s regelverk.