Klik venligst
BJÄRE 2022-01-05 KL. 13:00

En ickefråga tyckte några om interpellationen kring nattbelysning

Av Peter Jakobsson

Till kommunfullmäktige i december hade en interpellation inkommit från Centerpartiet där de påpekade att den ökande mängden ljusföroreningar på nätterna kan innebära risker för nattaktiva djur. Kommunstyrelsens ordförande gav svar. Vissa tyckte önskan i frågan var lite småfånig.

En ickefråga tyckte några om interpellationen kring nattbelysning

I interpellationen påpekades att det blir mer och mer vanligt att allt ska lysas upp årets mörka timmar. Många känner sig otrygga och vill ha det upplyst, men den negativa inverkan på nattdjurens dygnsrytm måste beaktas. Många arter attraheras av belysningen från flera hundra meters håll, vilket kan medföra att omgivningen dammsugs på insekter.

Frågan som ställdes var vad gör Båstad kommun för att bidra med kunskap om riskerna vad det innebär med belysning tänd dygnet runt och minskningen av nattaktiva djur? Det frågades även hur Båstads kommun jobbar med belysning av sina fastigheter och områden?

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein gav svar både skriftligt och muntligt:
”Precis som framförs i interpellationen kan belysning ge upphov till problem såväl för insekter som för andra nattaktiva djur. Samtidigt är det i tätorter viktigt utifrån trygghet och säkerhet. Det är därför viktigt att prioritera rätt och välja belysning där det är motiverat. När kommunen succesivt byter ut belysning eller anlägger nytt väljs till exempel gatubelysning med nattsänkning, vilket innebär att effekten minskas nattetid. Det innebär därmed mindre ljus. Vidare väljs armaturer som ej ska sprida ljusföroreningar utan rikta ljuset dit det behövs.

Beträffande offentliga fasadbelysningar skulle det vara möjligt med närvarostyrd belysningen eller att släcka helt efter midnatt. Dock skulle det innebära att upplevelsen av trygghet och säkerhet minskar. Speciellt viktigt kan det vara att fundera över behovet av belysning vid kulturbyggnader som ofta kan vara boplats för fladdermöss. Båstads kommun har ej aktivt arbetat med de frågor som avser informationsspridning i interpellationen.”

Hans Grönkvist (BP) tyckte det var en intressant tanke i interpellationen.
– Det finns djur som behöver mörker men vi belyser på många platser, allra helst på platser där det kan begås brott eller skadegörelse. Det är en svår balansgång men en intressant diskussion.

Gösta Sandström (M) kommenterade interpellationen sett i ett större perspektiv.
– Det ser väldigt olika ut inom vår kommun. På landet där jag bor är det, förutom nu när det är lite extra julbelysning, mörkt mörkt mörkt. Så det borde finnas gott om utrymme för de arter som behöver mörker. Men det är viktigt med belysning i tätorterna så folk känner trygghet och vågar gå ut oaktat om det är dag, kväll eller natt. Avvägningen som redan görs tycker jag är den rimliga, att gå längre vore lite småfånigt.

Gösta fick medhåll i att detta inte är ett problem i Båstads kommun.
– Båstad har inte ett problem här. I större städer kanske ljuset är ett problem men inte här. Här tycker jag vi behöver det ljus vi har. Ett av syftet med det är att stoppa andra nattindivider som är ute i ett kriminellt syfte, kommenterar Bo Wendt (BP).

Diskussionen slutade utan att bli mångordig och interpellationen är nu lagd till historien.