BJÄRE 2023-03-07 KL. 09:26

En kvinnlig pensionär i Båstad får i snitt 81% av männen pension

Av Peter Jakobsson

Vid en jämförelse av pensioner i Sveriges alla kommuner så visar det att det fortfarande är långt kvar till jämställda pensioner. I Båstad får kvinnorna i snitt 3 244 kronor mindre än männen i pension per månad.

En kvinnlig pensionär i Båstad får i snitt 81% av männen pension
Kvinnorna i Båstad får i snitt 81 procent av pensionen som männen får. Här jämfört med riket samt bästa och sämsta kommunerna i landet och i Skåne. Källa: Pensionsmyndigheten

I jämförelse mellan mäns och kvinnors medelpension, avseende allmän pension inklusive inkomstpensionstillägg, i januari 2023, framkommer att kvinnors pensioner är lägre än mäns i landets samtliga kommuner.

I Båstads kommun får en kvinnlig pensionär 81 procent av männens. Kvinnorna har i snitt 3 244 kronor mindre i pension. Det är något sämre siffror än för riket där snittet visar att kvinnor får 84,9 procent av männen pension eller i reda pengar 2 446 kronor mindre.

De kvinnliga pensionärerna i Båstads kommun får i snitt 13 874 kronor per månad, männen får i snitt 17 101 kronor.

I Skåne län är det störst klyfta mellan könens pensioner i Lomma där kvinnorna får 79,5 procent av männens, minus 3 783 kronor. Jämnast pensioner är det i Malmö där kvinnorna får 87,3 procent av männens pension, minus 2 012 kronor.

Sett till hela riket så det i Öckerö kommun som skillnaden är störst, där får kvinnor 76 procent av männens medelpension, eller motsvarande 4 500 kronor mindre varje månad. I Sundbybergs kommun är skillnaden minst, här får kvinnor i genomsnitt 91 procent av männens pension.
– Vill man få ett minskat pensionsgap i närtid måste det göras ändringar i pensionssystemet. Väntar man på att arbetslivet ska göra pensionerna mer jämställda får man vänta länge, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Källa: Pensionsmyndigheten