Klik venligst
BJÄRE 2024-04-03 KL. 13:45

Endast 6 av 10 bjärebor är med i Svenska kyrkan

Av Peter Jakobsson

I Sverige är det nu endast lite drygt hälften av befolkningen som är med i Svenska kyrkan. Det visar nysläppt statistik angående medlemsantalen för 2023. I Båstads fyra församlingar är det större andel än snittet i Sverige men här liksom i hela landet har medlemsantalet minskat drastiskt sedan 2000 då kyrkan skildes från staten.

Endast 6 av 10 bjärebor är med i Svenska kyrkan
Andel av befolkningen som är medlemmar i Svenska kyrkan i församlingarna i Båstads kommun. Grafik: Bjäre NU

Sedan millennieskiftet har antalet medlemmar minskat i alla fyra församlingar i Båstads kommun.

Förslöv-Grevie församling är den minst kyrkliga i kommunen. 2023 hade församlingen 3 285 medlemmar, vilket motsvarar 60,5 procent av befolkningen.

Högst anslutningsgrad finns i Västra Karup-Hovs församling, där 1 608 av 2 270 invånare är medlemmar. Det motsvarar 70,8 procent.

I Torekovs församling är det nu 64,4 procent som är med och i Båstad-Östra Karup är anslutningsgraden 60,8 procent.

Alla församlingar i Båstads kommun har ett litet tapp i anslutningsgrad från 2022 men tittar man bak till år 2000 så har församlingarna minskat mellan 22 och 30 procentenheter i anslutningsgrad.

Att församlingarna i Båstads kommun har högre medlemsandel än Sverige i snitt beror troligen på att landsbygden har högre andel än storstäderna. I Storstäderna finns demografisk fler personer med bakgrund i andra religioner. Sedan har platser med större andel äldre befolkning också högre medlemsandel i Svenska kyrkan då folk födda i Sverige på 1900-talet automatiskt anslöts till kyrkan.

Andel av befolkningen i Svergie som är medlemmar i Svenska kyrkan över tid. Källa: Svenska kyrkan/SCB. Grafik: Newsworthy