Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-12-15 KL. 12:34

Ett antal nya poliser kommer nu till NV-skåne

Ett antal nya poliser kommer nu till NV-skåne

I en satsning på fler poliser i samhället som regeringen beslutat om kommer nu de första större kullarna från polishögskolan in i verksamheten. Några kommer nu till vårt polisdistrikt och fler kommer närmsta åren.

Antalet poliser i Sverige ska öka betydligt de närmaste fem åren. I höstas antogs i Sverige 800 polisstudenter jämfört med runt 500 i vanliga fall. De nyutbildade blir en första portion av regeringens satsning på 10 000 nya poliser fram till 2024. Eftersom det tar 2,5 år att utbilda en polis kommer den stora ökningen under åren 2021-2024.

546 nya poliser började måndagen den 25/11 på Polismyndigheten. Av dem så hamnade 105 i region syd och för PONV blev det 17 nya poliser.
– Vi har en annan stor utmaning och det är alla pensionsavgångar inom poliskåren närmsta åren. Ska vi öka i antal måste de nya även täcka upp för det, säger Axel Johansson, kommunpolis PONV Lpo Ängelholm
Båstad Örkjelljunga

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON