Klik venligst
BJÄRE 2024-04-06 KL. 10:00

Ett förtrollat liv i det skönas tjänst

Av Peter Jakobsson

Det var på en utställning som Anne Joergensen fick upp ögonen för Märta Måås-Fjetterström och började sedan forska i hennes liv. Med hjälp av bland annat gamla brev har Anne sammanställt Märtas liv från utbildningen till döden i denna bok som hon ser som Märtas fiktiva memoarer. Efter sex års arbete har den nu kommit ut. Över 350 sidor med många bilder som tidigare inte publicerats.

Ett förtrollat liv i det skönas tjänst
Anne Joergensen har skrivit Märta Måås-Fjetterströms fiktiva memoarer. Foto: Peter Jakobsson

Boken ”Ett förtrollat liv i det skönas tjänst” ger en detaljerad bild av ett spännande skede i svensk konst- och kvinnohistoria med täta nedslag i Stockholm, Lund, Vittsjö och Båstad, men även med utblickar mot det internationella konstlivet. Den innehåller tidigare inte publicerade uppgifter om Märta Måås-Fjetterströms fängslande livshistoria. Berättelsen börjar i Stockholm 1940 där Märta från sitt arbetsrum hos möbelarkitekten Carl Malmsten ser tillbaka på ett förtrollat liv i det skönas tjänst.

Det är en rejäl bok på över 350 sidor om Märta Måås-Fjetterströms liv skrivet från Märtas perspektiv. Anne Joergensen kallar därför boken för Märta Måås-Fjetterströms fiktiva memoarer.

Idén med boken är att göra det synligt på vilket sätt Märtas unika konstnärliga och affärsmässiga framgång var betingad av synergier inom det nätverk av människor hon levde och arbetade i.

– Märta framstår ofta som ett ensamstående geni men det var hon inte. I verkligheten samarbetade hon med många. Hon ingick bland annat i ett konstnärskollektiv i Vittsjö där hon bodde en tid. Det grundades av Lilli Zickerman som även bildade Föreningen för Svensk Hemslöjd. Svenska hemslöjdsrörelsen var viktig för att Märta skulle bli stor i det hon gjorde, förklarar Anne Joergensen.

Mycket i boken är baserat på breven som Märta skrev till vänner och andra.

– Hon skrev väldigt mycket brev och en del har vi hittat, bland annat några till en väninna i London.

Det var 2012 som en koffert fylld med handskrivna brev lämnades in till Kungliga biblioteket. Dessa breven var en nästan livslång brevväxling från Märta till kollegan, konstnären och entreprenören Clara Hahr.

– Jag har läst alla dessa brev många gånger och på så sätt fått ihop mycket av underlaget för boken. Det är nog inte många som har läst alla breven och alla gamla intervjuer och texter som finns. Jag har försökt skriva det så som jag tror hon upplevde sin tid. Hon var djupt engagerad i allt hon gjorde, säger Anne.

I boken skildras Märta Måås-Fjetterströms liv från utbildningen och framåt. Finns många kapitel om tiden på Bjäre. Foto: Peter Jakobsson

Vad tror du en läsare som redan är lite bekant med MMF:s liv och verk får ut av att läsa boken?

– Jag hoppas att boken kan ge den nyfikna läsaren det samma som jag har fått genom arbetet med boken. Det vill säga en fördjupad och nyanserad bild av en fantastisk människa och konstnär som drömde om att göra världen vackrare och bidra till en bättre värld, en människa som levde intensivt i sin tid och med människorna runt sig. En modig och varmhjärtad människa som följde sina drömmar och aldrig lät sig begränsas. Med ett långt mera dramatiskt liv än jag hade kunnat föreställa mig, förklarar Anne.

Anne Joergensen har hållit på med boken i ungefär sex år och nu är den ute. För grafisk form står Frederic Täckström/Stilbildarna i Mölle. Boken finns bland annat att köpa på Bokhandeln i Båstad.