Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-11-10 KL. 18:41

Ett steg närmare en plats för spontanidrott

Ett steg närmare en  plats för spontanidrott

I somras fick Johan Olmarker idén att försöka förverkliga så asfaltsplanen vid idrottshallen på Strandängsskolan går att användas för spontanidrottande. I dagsläget är det endast asfalt och ej så inbjudande för lek och sport. Nu är projektet ett steg närmare att realiseras.

Tanken var att den i dagsläget helt tomma platsen skulle få basketkorgar, fotbollsmål, tennisnät och uppritade planer för ändamålen. Till detta behövs pengar och några bidragsgivare/sponsorer är redan klara. Första steget var att få med kommunen på idén eftersom marken är deras.

Nu har kommunen accepterat att motta bidraget som en gåva och i gengäld stå för framtida skötsel av platsen.
– Eftersom det är en gåva till kommunen så måste alla delar in i avtal så det inte är så att de som gett gåvan inte ska kunna försöka skaffa sig fördelar i framtiden, förklarar Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef på Båstads kommun.

Kommunen kommer framöver att åta sig skötsel på området, något som de redan gör idag.
– Det är en allmän yta redan idag men vi får kanske omprioritera lite så området hålls fräscht när det är klart, säger Hans.

När formaliteterna är klara ser alla fram mot att kunna slutföra projketet.
– Som fastighets- och fritidschef tycker jag detta känns jättebra. Jag ser stora möjligheter om vi kan göra saker tillsammans med näringslivet och privatpersoner som vill utveckla kommunen med fritidsaktiviteter. Kommunen har svårt att mäkta med att göra allt som önskas så det är fantastiskt bra med såna här initiativ, konstaterar Hans Paganus.

Johan Olmarker fick lite farhågor kring frågan om vad som händer med Strandängsskolan framöver. Om inte planen får vara kvar under en längre tid så blir det svårt att locka in bidragsgivare.
– Jag behövde få veta att detta blir något beständigt under närmsta åren. Sen vad som händer långt fram i tiden går inte att veta. Nu kan vi ju se att de håller på att renovera inne i idrottshallen och det talar ju för att det blir kvar ett tag. Om det skulle vara så att Strandängsskolan inte ska finnas kvar i framtiden så måste ju nya skolor byggas först, och det har ju inte ens påbörjats och tar sedan lång tid, så jag är inte orolig, säger Johan.

Nu har kommunen gått med på att om platsen skulle rivas så tar de på sig att flytta utrustningen till ny plats.

Nu ska projektet drivas genom och Johan har några bidragsgivare/sponsorer klara redan. Han siktar på att få in 120 000 kronor vilket täcker kostnaderna för det som är planerat. Kommunen kommer då även att lägga in en peng för att göra sina delar.
– Runt en tredjedel är klart och nu kan jag verkligen lova de som ger pengar att det blir av, säger Johan.

Ungefär hälften av pengarna kommer gå till utrustning, fotbollsmål, basketkorgar med mer, och hälften kommer gå till målning av linjer.
– Jag har fått bra priser från leverantörer så jag är trygg på att vi får bra saker för en rimlig peng.

Tanken är att byggandet ska kunna börja på vårkanten och målet är att få det klart runt påsk eller senast i maj.

De som vill ge bidrag kan maila och meddela sitt intresse till johan@sportshopenibastad.se
– Jag jobbar redan mer än 100 procent och detta ligger utanför jobbet så jag ser mail som enklaste sättet att kontakta mig. Min förhoppning är att få in 12 företag eller personer som vill ge 10 000 kronor var. Jag har inte möjlighet att administrera många småbelopp, säger Johan.

Skulle det komma in mer pengar så kommer de användas till fler liknade saker.
– Jag önskar ju att man kunde bygga upp utegymmet vid Malenbadet igen. Sen skulle jag vilja se en bollvägg nedanför strandpromenaden som det fanns förr i tiden när jag var liten. Sen finns det fler platser i kommunen som behöver upprustning av idrottsplatser. Att vi börjar i centralorten beror på att jag brinner för det eftersom det var här jag växte upp. Men alla orter borde få bra platser för spontanidrott.

Johans engagemang för att barn ska röra på sig går inte att ta miste på.
– Jag kan inte låta bli att verka för idrottandet. Sen tycker jag att det som kännetecknar en bra kommun är om den satsar på barnen och framtiden. Då måste det inte bara handla om idrott utan även om att barnen ska kunna få bra tillgång till att utöva kultur, avslutar Johan.

TEXT & BILD: PETER JAKOBSSON