Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-07-23 KL. 15:00

Examensarbete tog Caka till Nigeria

Efter att ha studerat rovfåglarnas påverkan på uppfödningen av kycklingar på landsbygden i Nigeria vill Caka Karlsson nu ta sitt projekt vidare och verkligen göra skillnad på plats. Med en examen från Halmstad Universitet och ett examensarbete inom området är det nu bara finansieringen som saknas.

Examensarbete tog Caka till Nigeria

Caka Karlsson är uppväxt i Mäsinge och intresset för djur och natur har alltid funnits där. Efter att under studierna, på programmet Naturvård och Artmångfald på Halmstad Universitet, fått kontakt med professor Ulf Ottosson som arbetade på plats på Amurum Forest Reserve i Nigeria kom idén att göra sitt examensarbete på plats i Afrika.
– Jag var inställd på att det skulle vara svårt, eller kanske omöjligt, med tanke på pandemin men när jag tog kontakt visade det sig fullt genomförbart så i våras åkte jag ner en månad, berättar Caka när vi ses och pratar om hennes engagemang i Nigeria.

Studiens syfte har varit att på plats studera dels vilken population av rovfåglar som finns i området och dels genom intervjuer med de boende få en bild av hur dessa fåglar påverkar den egna uppfödningen av kycklingar. Ett område på fyra gånger fyra kilometer studerades.
– Vi delade in området i olika sträckor, så kallad linjetaxering och gjorde en inventering av vilka fåglar som fanns och det vi kunde se var att det inte fanns några stora rovfåglar, som örnar eller gamar, vilket inte är så konstigt eftersom de ofta är känsliga för mänsklig aktivitet. Vi såg däremot små och medelstora rovfåglar
Den andra delen av studien innebar att boende i området intervjuades kring sina erfarenheter av rovfåglar som ger sig på kycklingarna. Hela 95 procent av de som har, eller hade haft kycklingar, kunde berätta att de haft problem med rovfåglarna samtidigt som studien visade att det på många sätt saknades bra lösningar för att slippa dessa utmaningar.
– En kyckling har ett värde på runt fem dollar på plats i byn och det är runt en sjättedel av en månadsinkomst, så problemet förstärker fattigdomen, berättar Caka. Om det går att hjälpa befolkningen att dels förstår rovfåglarnas beteende och dels hur de ska skydda sina tamdjur är mina och mina kollegors uppfattning att vi kan bidra till att förbättra utsikterna för dessa människor.

Under de senaste decennierna har man kunnat sett en väldigt stor rovfågelnedgång runtom i Afrika. Ett exempel på detta är en väginventering av rovfåglar som genomfördes på 70-talet och sedan igen 30 år senare, i början på 2000-talet. Denna studie visade på en stor nedgång av antalet rovfågelarter samt en nedgång av deras individantal med 30% i skyddade områden och så mycket som 67% utanför skyddade områden. Även detta är en viktig aspekt i att förbättra invånarnas bild av rovfåglarna för att kunna förhindra ytterligare minskning.

Nu vill Caka ta projektet vidare tillsammans med två kollegor på plats i Nigeria. Tanken är att göra åtgärder för att minska fattigdomen samt öka rovfåglars rykte i detta område. Detta kommer att göras genom information på plats och även genom att hjälpa till med att plantera skyddande träd och andra åtgärder.
– Vi har ett färdigt projekt att starta upp så snart jag lyckats lösa finansieringen så det är det jag fokuserar på just nu. Totalt handlar det om strax under 60 000 kronor och de pengarna kan göra otrolig skillnad på plats, men detta med att söka sponsorer är nytt för mig så min förhoppning är att jag ska få med mig några företag och privatpersoner på Bjäre som vill vara med och hjälpa till, avslutar Caka.

Vill du komma i kontakt med Caka Karlsson och är intresserad av att vara med och sponsra projektet når du henne på caka5@hotmail.com.

Text: Joakim Ormsmarck