Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-25 KL. 07:00

Exploatör utsedd till sista etappen på Heden

Av Peter Jakobsson

Ytterligare drygt 80 lägenheter ska byggas i området, som växer mest i kommunen. Företaget Inkluderande Fastigheter tilldelades option att teckna markanvisningsavtal och beskriver att de ska bygga klimatsmarta, socialt hållbara och billiga hyresrätter.

Exploatör utsedd till sista etappen på Heden

På Heden i Hemmeslöv har det byggts i flera år. Kommunen iordningställde villatomter och sålde till privatpersoner. Ett nittiotal enfamiljshus har sedan vuxit upp på det som kallades etapp 1 och 2. Inom etapp 3, som ligger längst norrut mot Laholmsgränsen, har det byggts flerfamiljshus och nu är exploatör för sista delområdet utsett. Dryg 80 lägenheter ytterligare ska byggas.

Delområde 1, 2 och 4 har tilldelats olika byggherrar genom tidigare markanvisningstävling och byggnation pågår inom samtliga områden. Inflytt till hyresrätterna inom område 1 påbörjas under november 2021. I maj 2021 öppnade markanvisningstävling för delområde 3 som genererade hela 16 tävlingsbidrag som samtliga lämnats in i rätt tid.

Samtliga bidrag har utvärderats av en jurygrupp mot samma principer som tidigare och betygsatts mot en poängskala. Högst poäng (37) genererade förslaget från Inkluderande Fastigheter AB genom ett konkret och väl beskrivet bostadsprojekt.
Jurygruppen sammanfattade bidraget: ”Ett mycket väl sammansatt och beskrivet bostadsprojekt utifrån efterfrågade hållbarhetsperspektiv. Det finns en genomgående, framåtsyftande tanke som särskiljer förslaget och en detaljeringsgrad som förmedlar trovärdighet.”

Tjänstemännens förslag att tilldela Inkluderande fastigheter AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering av fastigheterna beslutades senare av kommunstyrelsen.

Inkluderande fastigheter beskriver att de på Heden i Båstad ska bygga klimatsmarta, socialt hållbara och billiga hyresrätter.
– Vi har identifierat unga vuxna, ensamstående föräldrar, och äldre som vill flytta från villan till en lättskött lägenhet som stora målgrupper i Båstad. För att möta deras behov planerar vi att bygga allt från små enrumslägenheter till stora etagelägenheter med 4 rok. I de större bostäderna bor även barnfamiljer bra, förklarar Inkluderande Fastigheter i sitt PM.

För att säkerställa att området kommer bebos av människor från hela livscykeln har exploatören valt att ha en väldigt bred palett av lägenhetsstorlekar, från små 1:or till stora 4:or. Vissa lägenheter går att integrera med grannlägenheten; en stor och en liten lägenhet med en dörr emellan.
– De funkar för familjer med många barn som vill ha ännu större bostäder. De funkar för familjer med tonåringar som vill flytta hemifrån men ändå bo nära. De funkar för familjer där man har en äldre släkting man vill ha närhet till att sköta om. Och de funkar för ensamstående föräldrar som vill ha stor bostad varannan vecka när barnen bor hemma, men som kan hyra ut den lilla extralägenheten på typ AirBnb när barnen bor hos den andra föräldern, förklarar de.

Text: Peter Jakobsson
Illustration: Inkluderande Fastigheter