Klik venligst
BJÄRE 2024-05-22 KL. 15:14

Extremt stor brandrisk råder i kommunen

Av Peter Jakobsson

Den senaste tidens varma och soliga väder har gjort det väldigt torrt i naturen och med det kommer risken för bränder. I rådande läge har Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) satt Brandriskprognos 5E i alla kommuner de omfattar.

Extremt stor brandrisk råder i kommunen

Båstad hade fram till nyligen brandriskprognos 5 men nu har den höjts till 5E vilket är den högsta möjliga och med det kommer regler och stort behov av försiktighet från alla.

– Det är väldigt torr i markerna och dessutom blåser det vilket torkar ur marken ännu mer. Vinden är även en fara om det skulle börja brinna då det medför spridningsrisker, förklarar Jimmy Olsson, vakthavande befäl på RSNV.

Brandrisk 5E är den högsta klassningen och betyder ”extremt stor brandrisk”. Brandrisken kan då även vara mycket stor även om det precis har regnat då marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

– Ett litet regn lägger sig bara på ytan och blåser det så torkar det bort fort så det gör inte marken säkrare, säger Jimmy.

Det finns olika regler för vad som gäller vid olika brandriskprognoser, allt finns på RSNVs webbsida. Men för vanliga människor är kanske de viktigaste vid 5E att:

• Man får använda grill i egna trädgården som inte kan ge värmeledning till marken, det vill säga grillar på ben eller stativ. Det ska också vara på behörigt avstånd från skog eller annat brännbart material.

• Engångsgrillar får INTE användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken. Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar får inte heller användas.

• Man får INTE använda de av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.

• Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare och gasolkök i skog och mark samt all användning av pyroteknik.

Hur länge det kommer råda brandriskprognos 5E går inte att säga.

– Gå in på RSNV och kolla brandriskprognosen, den uppdateras löpande. Och det är den som gäller, inte vad som eventuellt står i andra appar, säger Jimmy.

Som vanligt vid eldning, grillning och allt som innefattar brandrisk så gäller det att vara försiktig, allra helst nu när det är så torrt.

– Jag tror inte alla har koll på vår brandriskprognos så man gör klokt i att informera vänner och grannar om vad som gäller. Då kommer vetskapen till fler, tipsar Jimmy.