Klik venligst
BJÄRE 2023-04-27 KL. 06:00

Får bidrag till nytt avlopp

Av Carina Nilsson

Kommunstyrelsen i Båstad har beviljat ett bidrag på drygt 200 000 kronor till ett miljövänligt avlopp i hembygdsparken i Boarp.

Får bidrag till nytt avlopp
Bjäre härads hembygdsförening har fått beviljat ett bidrag på drygt 200000 kronor för ett nytt avlopp. Foto: Arkiv

För en tid sedan fick Bjäre Härads hembygdsförening ett föreläggande från miljökontoret. Avloppsanläggningen behövde förnyas och föreningen lät undersöka olika alternativ.

Föreningen kom fram till att den bästa lösningen blev ett bioreningsverk som är dyrt i inköp men som kommer att ge låga driftskostnader. Föreningen beslutade därför att gå vidare med bioreningsverket.

Den totala kostnaden för avloppsanläggningen blev 755 000 kronor. Kommunen ställer nu upp med 30 procent av kostnaden vilket motsvarar 226 500 kronor. I och med kommunens bidrag kan föreningen också söka investeringsbidrag från Boverket på 50 procent av kostnaden. Boverket kan bevilja bidrag till miljöförbättrande åtgärder för allmänna samlingslokaler utan vinstsyfte.

Kommunens bidrag tas från medel som är reserverade till kommunstyrelsens förfogande.