BJÄRE 2022-09-20 KL. 11:00

Färre arbetslösa i kommunen under 2022

Av Peter Jakobsson

Färre arbetslösa i kommunen under 2022

Under 2022 har det alla månader varit färre inskrivna som arbetslösa än det varit både 2020 och 2021. Antalet inskrivna som arbetslösa i augusti gick upp lite mot sommarens tidigare månader.

I augusti 2022 var det totalt i Båstads kommun 566 personer inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. Av dessa är 176 öppet arbetslösa och 137 var arbetslösa i ett program, till exempel arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik. Vid samma månad förra året var det totalt 669 inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen.

Andelen av Båstads kommuns befolkning 16–64 år som var arbetslösa i augusti 2022 uppgick till 4,8 %. Totalt i Skåne uppgår samma siffra till 8,5 % och i riket är det 6,6 %. Bland ungdomar 18–24 år är det i Båstads kommun 7,2 % arbetslösa. I Skåne uppgår det till 10,2 % och i riket 8,4 %.