BJÄRE 2022-10-31 KL. 16:00

Färre beviljas lån till körkort

Av Carina Nilsson

Andelen personer som får körkortslån via centrala studiestödsnämnden, CSN, minskar. I Båstads kommun beviljades endast sex personer körkortslån under det senaste året.

Färre beviljas lån till körkort
CSN beviljar färre lån till körkort. Foto: Pressbild

Nyhetsbyrån Siren har undersökt hur många som får lån till körkort via CSN.

Trots att gruppen som kan få lånet har utökats så är det färre lån som beviljas. Drygt 4800 har fått körkortslånet beviljat det senaste året vilket är en minskning med 1900 personer föregående år.

I Båstad är det endast sex personer som har utnyttjat möjligheten till CSN-lån för körkort. Det är en minskning från sju personer föregående år. När CSN-lånet infördes var det 13 personer som ansökte i Båstads kommun.

Storstäderna har flest antal beviljade körkortslån. De som kan beviljas lånet är arbetslösa mellan 18-47 år samt ungdomar som är 19-20 år med gymnasieexamen.