Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-05-25 KL. 07:15

Färre nyregistrerade laddbara bilar i Båstad

Av Peter Jakobsson

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under första kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Båstads kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av men över tid har försäljningen av laddbart ökat kraftigt.

Färre nyregistrerade laddbara bilar i Båstad

Under första kvartalet 2021 var 29 procent av alla nyregistrerade personbilar i Båstad laddbara. Av dessa laddbara fordon var 79 procent så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor. Resterande var rena elbilar.

Störst andel i Skåne var i Lund där 60 procent var laddbara av de som bilar som registrerades första kvartalet. Minst andel nyregistrerade laddbara bilar i Skåne står Bjuv för där det endast var 8 procent.