BJÄRE 2023-11-17 KL. 06:00

Färre viltolyckor i Båstads kommun

Av Peter Jakobsson

Under det senaste året har det inträffat 30 viltolyckor i Båstad, och därmed alltså knappt en olycka var tionde dag. Newsworthy har kartlagt vilka vägsträckor som haft flest olyckor.

Färre viltolyckor i Båstads kommun
Antal olyckor inom Båstads kommun per år.

När viltolyckor för perioden november till oktober per år summeras så visar det sig att det skett bara hälften så många senaste 12 månaderna jämfört med året innan. Det är till och med färre antal viltolyckor än det rapporterats per år under se senaste sju åren.

Från november 2022 till oktober 2023 rapporterades 30 viltolyckor i Båstads kommun. De flesta viltolyckorna inom kommunen senaste året har varit på länsväg 1701 Lännamärkesvägen som går utmed E6. Nästan lika många viltolyckor har skett på väg 115 mellan Båstad och Torekov. Sen är det utspritt på mestadels mindre vägar.

Här har viltolyckorna skett under det senaste året.

De allra flesta anmälda viltolyckorna i landet sker i kollision med rådjur. Så ser det ut även i Båstad. Under det senaste året har fyra femtedelar av olyckorna involverat rådjur. Andra vanliga djur i olycksstatistiken i kommunen är älg. Bland de ovanligare rapporterna finns en om utter vid länsväg 115 under sommaren 2018. Det skall dock påpekas att de mer udda viltslagen ibland har varit resultatet av en felrapportering.

Viltolyckor i Båstad per år från november till oktober. Källa: Viltolycksrådet. Grafik: Newsworthy

Källa: Olycksstatistiken är hämtad från Nationella viltolycksrådet, och sammanställd av Newsworthy. Viltolycksstatistiken inkluderar sådana djur som är anmälningspliktiga; där du som bilförare är skyldig att kontakta polisen vid en olycka.