BJÄRE 2022-06-14 KL. 06:00

Fastihgetsägare får inte kommunalt VA

Av Carina Nilsson

Flera fastighetsägare i Västra Ljungby och Lilla Hult ville få inkopplat kommunalt VA. Men kommunstyrelsen säger nej till deras ansökan.

Fastihgetsägare får inte kommunalt VA
Fastighetsägare i Västra Ljungby och Lilla Hult får inte kommunalt VA. Foto: Pressbild

Västra Ljungby och Lilla Hult vatten, avlopp och bredbandsförening lämnade in en ansökan till kommunen där de ville att ett 50-tal fastigheter skulle kopplas på den kommunala avloppstjänsten och ett 90-tal fastigheter ville få sitt dricksvatten via det kommunala nätet.

Föreningen anser att det finns både hälso- och miljörisker med det nuvarande systemet. Flera av fastighetsägarna har låtit göra vattenanalyser som visade på olika kvalitetsbrister så som förhöjda värden av nitrit och nitrat samt missfärgat vatten med dålig lukt.

Kommunen säger dock nej, och hänvisar till tidigare ansökningar som föreningen har gjort där länsstyrelsen har gått på kommunens linje.

– Länsstyrelsen har avslutat båda ärendet utan att förelägga kommunen om utbyggnad med motiveringen att de aktuella fastigheterna inte kan anses ligga inom samlad bebyggelse, och att miljö- och hälsorekvisiten för en kommunal utbyggnad enligt § 6 i LAV inte uppfylls. Vi tycker inte att det här har förändrats, säger Andreas Jansson som är projektingenjör på Båstads kommun och kontaktperson gentemot NSVA och NSR.