Klik venligst
BJÄRE 2024-03-22 KL. 15:20

Filmen lanserad: That´s so Båstad

Av Peter Jakobsson

Filmen lanserad: That´s so Båstad
Kitt Granvide och Annika Borgelin hoppas att så många som möjligt ser filmen och lär sig mer om Båstad. Foto: Peter Jakobsson

Nu har en ny liten film om Båstad kommit ut. Det är Båstad Turism & Näringsliv som ligger bakom filmen som är tänkt som en kortare värdskapsutbildning men även som en kul och humoristisk inblick i allt det fina och vackra med Båstad och Bjärehalvön.

– Vi vill få många ambassadörer för Båstad och med filmen försöker vi framhäva att alla ska vara lite pålästa men också dela våra värderingar och ge ett bra bemötande, säger Annika Borgelin, Vd för Båstad Turism & Näringsliv.

– Vi vill skapa stolthet kring Båstad och Båstads historia, tillägger Kitt Granvide, näringslivs- och destinationsutvecklare.

Tanken är att både de som bor här och de som verkar här ska ha en god destinationskunskap och vet vikten av ett bra värdskap och ett bra bemötande.

– Vi tror att det är en nyckel till att bli en bra destination. Det finns en grundbas av folk som redan har kunskapen men många andra har det inte och då kan filmen hjälpa till att sprida kunskap till dem, säger Annika.

Hur ska ni få folk att se filmen?

– Vi går ut med den i alla våra sociala kanaler och andra nätverk. Sen hoppas vi att folk ser den och tipsar andra som den berör. Den är rolig så alla kan titta på den, säger Annika.

Annika hoppas även att skolorna i Båstad har möjligheten att visa den för eleverna.

– Vi hoppas de kan hitta 10 minuter till att visa filmen som faktiskt innehåller mycket kunskap om Båstad.

Filmen finns på Youtube och hittas om man söker på "Thats so båstad"

Budskapet i filmen är ”That´s so Båstad” men den lyfter hela kommunen.

– Den handlar om hela Bjäre men vi valde att använda ”Båstad” som är det kända varumärket även ute i landet. Det är för långt att hela tiden skriva och säga ”Båstads kommun” men den gäller för hela kommunen, förklarar Annika.

Andra tätorter i kommunen får gärna haka på med sina egna lokala budskap.

– Det vore jättekul om folk vill framhäva saker som är ”That´s so Förslöv” eller ”That´s so Torekov”, säger Annika och Kitt i munnen på varandra.

"I´m so Båstad. Ask me anything" är budskapet som Annika och Kitt vill att folk ska stå bakom. Foto: Peter Jakobsson

Filmen finns på Båstad Turism & Näringslivs hemsida (bastad.com) och även på deras Youtube-kanal och hittas om man söker på ”Thats so Båstad”

Se filmen här: That´s so Båstad