BJÄRE 2022-11-16 KL. 14:30

Fler anställda inom vården ska öka tryggheten

Av Carina Nilsson

Båstads kommun höjer grundbemanningen inom äldreomsorgen genom att anställa 20 nya undersköterskor.
– Det kommer att skapa en tryggare arbetsmiljö och minska behovet av timanställda, säger Suzanne Madar Bilalli som är avdelningschef inom äldreomsorgen.

Fler anställda inom vården ska öka tryggheten
Kommunen vill minska antalet timanställda i vården till förmån för fler tillsvidareanställda. Foto: Bildbyrån

Båstads kommun har tagit ett politiskt beslut om att minska antalet timanställda inom äldreomsorgen. I stället vill man använda sig av en ny arbetsmodell där man tillsvidareanställer personal. De nya anställda tillhör olika vårdenheter men schemaläggs också på så kallade resurspass.
– Tidigare har vi behövt ringa in timvikarier när de ordinarie anställda är sjuka eller är hemma för vård av barn. Nu anställer vi i stället 20 personer till som får vissa resurspass och kan behöva hoppa in för någon annan, säger Suzanne Madar Bilalli.

Hon tror att modellen kommer att ge en bättre arbetsmiljö och skapa en större trygghet i vården.
– Med den här modellen så stabiliserar vi arbetsgrupperna och det behövs. Erfarenheter från andra kommuner visar att den som har resurspass oftast behövs på den egna enheten eller på en systernhet. Är man redan en del av arbetslaget blir det enklare för alla, säger Suzanne Madar Bilalli och fortsätter:
– Det gör också att de som har tjänster med resurspass kan få mer ansvar och vara kontaktman gentemot de äldre. De blir en del av arbetslaget på ett helt annat sätt än vid timanställningar eller pooltjänster där man får hoppa in lite var som helst.

Kommunen har haft en annons ute och fick mellan 25 – 30 sökande. En del av dem har nyanställts medan några som har haft vikariat har fått tillsvidareanställningar och ytterligare några har gått upp från deltid till heltid.
– Jag tycker att det var en bra respons när vi hade annonsen ute och jag hoppas att det här gör yrket mer attraktivt, säger Suzanne Madar Bilalli.

Hon tror även att satsningen kan underlätta bemanningen under sommaren.
– Alla ska förstås ha semester, även de som nyanställts. Men jag tror att vi kommer att behöva färre semestervikarier och vi kommer att ha en grundbemanning med fler undersköterskor, då blir det lättare att kombinera med semestervikarier som saknar vårdutbildning.

Satsningen finansieras till största delen inom den budget som finns.
– Vi har räknat på hur mycket det kostade med timanställda och har omfördelat de pengarna. Vi har också fått statsbidrag som vi kan använda om det skulle bli resurspass som inte bokas upp, säger Suzanne Madar Bilalli.

Kommunen kommer nu att följa upp satsningen för att se så att de ligger på rätt antal tjänster och justera efterhand.