BJÄRE 2022-09-12 KL. 06:00

Fler flyg till Bromma med start idag

Av Peter Jakobsson

Nu ökar flygbolaget BRA turerna mellan Ängelholm och Bromma. Fler turer både på morgon och eftermiddag ska möta upp den ökande efterfrågan. Ny personal anställs och besättningsbasen i Ängelholm återöppnar. Flygbolaget ser ljust ut på framtida flygandet.

Fler flyg till Bromma med start idag
Nu blir det fler turer till och från Stockholm med ATR 72-600 som är BRAs egna 72-sitsiga flygplan. Martin Erkenborn är Kommersiell chef på BRA förklarar att beläggningen har överträffat förväntningarna och att de ser ljust på framtiden. Foto: BRA

Från och med idag dubblerar BRA antalet avgångar mellan Ängelholm och Bromma. Det innebär en extra morgonavgång på vardagar samt en extra på eftermiddag.
– Vi erbjuder nu två attraktiva morgonavgångar till storstaden kl. 06.45 respektive kl. 07.15 måndag till fredag. Utökningen görs med samma flygplanstyp som idag flyger mellan Ängelholm och Bromma vilket är BRAs egna 72-sitsiga flygplan av typen ATR-72-600. Flygplanet är det bränsleeffektivaste turbopropellerflygplanet som finns för regionalflyg idag, förklarar BRAs kommersiella chef Martin Erkenborn.

Under sommaren har flygen varit i det närmsta fullbokade och till hösten bedömer BRA att efterfrågan öka ytterligare.
– Beläggningen har överträffat våra förväntningar och vi ser fortsatt ljust på hösten och framtiden. Vi har anpassat vår kostym för en ny vardag efter pandemin men resandet ligger över prognoser vilket såklart är glädjande. Detta i kombination med vår satsning att bli världens första flygbolag som blir netto-noll i koldioxid senast 2030 gör att framtiden känns både spännande och inspirerande, förklarar Martin Erkenborn.


Linjen till och från Stockholm trafikeras med ATR 72-600 som är BRAs egna 72-sitsiga turbopropellerflygplan. Foto: BRA


Satsningen på fler turer gör även att BRA återetablerar sin besättningsbas lokalt i Ängelholm samt nyanställningar för lokalt anställda piloter och kabinpersonal. Totalt är det 12 piloter och kabinanställda som får sin bas i Ängelholm.
– Detta gör att både nuvarande medarbetare samt nyanställda som bor i området runt Ängelholm/Helsingborg och önskat förflyttning ”hem” kan få göra det. Det känns väldigt kul med lokalbor som medarbetare ombord i både cockpit och kabinen, säger Martin Erkenborn.


Ängelholm Helsinborg Airport märker nu ett ökande flygande efter pandemin. Foto: Peter Jakobsson


Flygplatsen i Ängelholm som ägs av sju nordvästskånska kommuner, däribland Båstads kommun, har drabbats hårt under åren av pandemi. Nu börjar de se ljus i tunneln.
– Vi är glada att BRA väljer att utöka sin tidtabell till och från flygplatsen. Vi ser en ökad efterfrågan och ett stort behov att resa till och från vår huvudstad och vidare i Sverige. Nu kan vi möta behovet och erbjuda en bättre tidtabell för våra invånare, privatpersoner och företagare i regionen, samtidigt som tillgängligheten att ta sig till vår region ökar. En positiv utveckling för flygplatsen, säger Ulf Svensson, Tf VD på Ängelholm Helsingborg Airport.