Klik venligst
BJÄRE 2023-11-16 KL. 06:00

Fler flyttar till än från Båstad

Av Peter Jakobsson

Fler flyttar till än från Båstad
Foto: Alanharder.ca/Flickr

Under tredje kvartalet 2023 var det fler som flyttade till Båstads kommun än från. Samtidigt var det fler som dog än föddes i kommunen så befolkningen minskade med 13 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Båstad 15 872 invånare enligt preliminära siffror från SCB.

Under det tredje kvartalet flyttade 314 personer till Båstad medan 312 flyttade ut.

Flest inflyttade kom från Skåne, 152 personer, medan 130 flyttade in från andra län i Sverige och 32 invandrade från andra länder. Av de 312 som lämnade kommunen flyttade 137 till övriga Skåne, 152 till andra län och 23 till utlandet.