Klik venligst
BJÄRE 2023-05-22 KL. 09:12

Fler sjukdomsfall efter fästingar – nu ska de kartläggas

Av Peter Jakobsson

Fler sjukdomsfall efter fästingar – nu ska de kartläggas
Nu efterfrågas allmänheten att fota sina fästingar till ny kartläggning. Foto: Bildbyrån

Antalet personer som blivit smittade av sjukdom från fästing har ökat i Skåne på senare år. Ett varmare klimat har även gjort att antalet fästingar i naturenhar ökat och under de tio senaste åren har ovanliga och exotiska färstingarter påträffats i Sverige. Dessa kan bära på bakterier, virus och parasiter som vanligtvis inte förekommer i Sverige.

De vanligaste sjukdomarna som överförs från fästingar är borrelia och TBE. Borreliabakterier finns hos runt 20 procent av fästingarna medan TBE är mycket ovanligare.

I samarbete med ett internationellt forskningsprojekt lanserades i maj ett nytt bildbaserat webbverktyg för att ta hjälp av befolkningen i Sverige med att upptäcka och kartlägga nya fästingarter.

Genom att rapportera in bilder på fästingar kan allmänheten bidra till forskningen, vars syfte är att utforska fästingarnas utbredning och identifiera nya arter. Bilderna kommer inledningsvis att granskas manuellt för att i nästa steg träna projektets AI-modell att identifiera vilken fästingart det rör sig om.

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) finns en webbsida där man kan rapportera sitt fästingfynd. rapporterafasting.sva.se