BJÄRE 2022-10-03 KL. 16:07

Flickor bäst i Båstad – Pojkar bäst i Förslöv

Av Peter Jakobsson

Flickor bäst i Båstad – Pojkar bäst i Förslöv

Skolverket har släppt statistik över Sveriges elevers skolresultat. Vid sammanställning av slutbetygen från årskurs 9 i grundskolan i Båstads kommun finns vissa skillnader mellan de två högstadierna. Sammanlagt i kommunen så är det 80,8 % av eleverna i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Per skola så är det fler som uppnått kunskapskraven i Strandängsskolan, 83,0 %, mot Förslövsskola där 78,2 % uppnådde målen.

Sett per kön och skola så är det fler tjejer än pojkar som nått målen i Strandängsskolan. Där lyckades 87,8 % av tjejerna nå målet och 77,8 % av pojkarna. På Förslövs skola nådde 76,5 % av tjejerna nå målet och 79,5 % av pojkarna.